Komma i kontakt

Vidta åtgärder för att minska dina koldioxidutsläpp och göra en positiv påverkan

Achilles tillhandahåller ett komplett program för kolhantering som gör det möjligt för dig att göra koldioxidreduceringsanspråk med självförtroende på alla marknader och gentemot alla intressentgrupper.

VAD VI GÖR

Achilles kollösningar

Achilles hjälper organisationer att minska sin koldioxidavtryck och uppfylla både frivilliga och reglerande krav med vetenskapsbaserade verktyg, dokumentation, åtgärder, stöd och bevis som behövs för att göra verkliga framsteg mot en övergång till netto noll.

Kolhantering inom leverantörskedjan

Börja genom att samla in data direkt från dina leverantörer och följa prestanda över tid.

Lär dig mer

Kolreduceringsschema

Gå längre. Mät alla utsläpp enligt ISO 14064-1 och WRI GHG-protokollet, inklusive fordon, affärsresor, bränsle och el, papper och avfall, med möjlighet att inkludera alla femton underkategorier av Scope 3.

Lär dig mer

Förklaring om försäkran

Tydligt visa din prestation gentemot ESG-nyckeltal och hållbarhetsprestandamål (SPT) för långivare och andra intressentgrupper.

Lär dig mer

Upp till 50% reduktion

I genomsnitt kan kunder som använder Achilles Carbon Reduce-programmet förvänta sig att minska valfri koldioxid med 30 % under en tre- till fyraårsperiod och 50 % över fem till sex år.

Kundberättelser

Rekommenderat för dig

OMFATTANDE OCH STRÄNG

Ett komplett program för kolhantering

Vi kommer att samarbeta med dig för att definiera omfattningen av ditt program baserat på relevanta regler och mål för kol och kommer viktigt att ta hänsyn till alla kolmätnings- och hanteringsaktiviteter du redan kan ha utfört så att du inte betalar för att göra saker två gånger.

Mäta
Hantera
Verifiera
Minska
Offentliggöra
Övervaka

Achilles tillhandahåller verktygen för att hjälpa till att mäta alla utsläpp enligt ISO 14064-1 och WRI GHG-protokollet, inklusive fordon, affärsresor, bränsle och el, papper och avfall, med möjlighet för företag att genomföra hela värdekedjan för alla femton underkategorier av Scope 3.

Achilles använder sin omfattande vetenskapsbaserade vägledning, resurser, verktyg och mallar för att vägleda dig genom planering och genomförande av kolreducering för att uppfylla målet om 1,5 grader Celsius och uppnå ISO14064-1-certifiering. Vi förstår att en storlek inte passar alla. Programmet, med sitt bevisade track record, tillämpar bästa praxis och möjliggör olika tillvägagångssätt för olika typer av företag så att den bästa lösningen implementeras för att hantera varje enskilt företags kolansvar och utmaningar och därigenom maximera möjligheterna till reduktioner.

Achilles kvalificerade oberoende ISO14066 GHG-revisorer kommer att verifiera att inventeringen följer internationella standarder, ISO14064 del 1 och del 3 med möjlighet till full ISO14064-1-certifiering.

Företag har möjlighet att kompensera oundvikliga växthusgasutsläpp för att bli koldioxidneutrala. Koldioxidkrediter möjliggör för individer, organisationer och samhällen att balansera vågskålen på vägen till minskning, men inte alla koldioxidkrediter betraktas som likvärdiga. Achilles experter vägleder dig genom varje steg av koldioxidinvestering och kompensation för att säkerställa att problem med miljötvätt undviks och företagets krav på Netto Noll eller Koldioxidneutralitet är robusta och trovärdiga.

Achilles-processen tillhandahåller de oberoende verifierade data som krävs för att självsäkert rapportera växthusgaspåståenden för att uppfylla regler och uppfylla krav från intressenter, inklusive SBTi, CDP och TCFD. Achilles omfattande rapport om utsläpp och hantering av växthusgaser specificerar utsläppsinventering, hanterings- och reduktionsplaner samt detaljerad inventering av växthusgaser. Vi uppmuntrar också företag att visa upp sina prestationer med växthusgasrevision eller ISO 14064-1-certifiering.

Achilles årliga övervakningscykel stödjer en resa av kontinuerlig minskning för att hjälpa företag att anpassa sig till målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C – det högsta målet i Parisavtalet.

NYHETER OCH INSIKTER

Resurser för koldioxidreduktion

Kom i kontakt

Kontakta för att diskutera dina krav på ESG i leverantörskedjan