Komma i kontakt
John Sisk & Son uppnår nollutsläppscertifiering med Achilles Carbon Reduce Scheme

Branschinsikter, Fallstudier

John Sisk & Son uppnår nollutsläppscertifiering med Achilles Carbon Reduce Scheme

John Sisk & Son levererar innovativa bygg- och anläggningsarbeten på Irland, i Storbritannien och på det europeiska fastlandet. Med en 160-årig historia som sträcker sig över tre århundraden är John Sisk & Son verksamt inom flera viktiga sektorer och är ett irländskt familjeägt företag. Sisk har ett antal viktiga projekt i Europa för stora kunder inom läkemedel, detaljhandel och teknik.

När det gäller hållbarhet är det ett viktigt åtagande för John Sisk & Son att skydda framtida generationers välbefinnande.

Utmaning

År 2020 lanserade John Sisk & Son sin hållbarhetsplan för 2030 och satte upp ett ambitiöst mål att bli koldioxidneutrala i slutet av årtiondet. För att uppnå detta mål måste företaget ha ett nära samarbete med sina partners i leveranskedjan, både uppströms och nedströms.

John Sisk & Son utvärderar sin leverantörskedja innan de tar in dem och ser till att de är helt i linje med företagets hållbarhetsmål. En av de största utmaningarna har varit att fullt ut förstå var leverantörskedjan befinner sig i sin hållbarhetsresa, för att kunna ge leverantörerna de verktyg som krävs för att höja kompetensen och bidra till att uppnå Sisk mål för koldioxidavtryck.

”Vi kan inte uppnå våra mål utan att vår leverantörskedja följer med oss på resan”, förklarar Sarah-Jane Davies, chef för Sustainability UK. ”Vi behöver en kunnig leverantörskedja som förstår hållbarhet och hur de kan hjälpa Sisk att uppfylla både våra och sina egna hållbarhetsambitioner”.

Process

Som medlem i Achilles Carbon Reduce Scheme har John Sisk & Son kunnat mäta, hantera och verifiera sitt koldioxidavtryck.

Carbon Reduce Programme är Storbritanniens enda certifieringssystem för växthusgaser och hjälper organisationer att mäta, hantera och rapportera sitt koldioxidavtryck på ett korrekt sätt. Detta gör det möjligt för John Sisk & Son att samla in rätt data för att informera om sin resa mot koldioxidneutralitet, samt tillhandahålla extern validering mot internationella standarder, såsom ISO 14064-1. Med en rad verktyg till sitt förfogande har företaget kunnat förlita sig på en centraliserad källa för koldioxidutsläppsdata, vilket hjälper det att bättre förstå de praktiska åtgärder som krävs för att uppnå både sina och leverantörens hållbarhetsmål.

Sarah-Jane Davies förklarar: ”År 2017 matade vi in data manuellt i ett kalkylblad och utförde intern validering. Med hjälp av externa experter kunde vi fokusera på att validera de obligatoriska data som krävs för rapportering, och så småningom har vi utökat detta till att omfatta våra Scope 3-data. Den externa valideringen och certifieringen innebär också att vi kan stå för våra insatser och bevisa att vi minskar vårt koldioxidavtryck.”

Resultat

John Sisk & Son minskar sina absoluta koldioxidutsläpp och uppnår nollutsläppscertifiering

Carbon Reduce-programmet hjälper John Sisk & Son att uppfylla internationella standarder för ackreditering när det gäller att rapportera om sitt koldioxidavtryck. År 2021 ackrediterades John Sisk & Son som koldioxidneutrala genom att mäta, hantera och kompensera för sina oundvikliga utsläpp – en ackreditering som endast företag som uppfyller ISO 14064-1 har rätt till. Eftersom företaget strävar efter koldioxidneutralitet utan kompensation senast 2030 kommer Achilles lösningar för datainsamling, validering och rapportering att fortsätta spela en viktig roll.

Korrekt och tillförlitlig koldioxidrapportering

Enligt John Sisk & Son är det avgörande att ha extern validering av sitt koldioxidavtryck när man rapporterar till kunder och externa intressenter. Denna validering har minskat de interna resurser som krävs för rapportering och möjliggjort analys av data för att identifiera de mest betydande områdena av dess koldioxidavtryck, samt underlättat granskningen av framsteg från år till år.

Att bli koldioxidneutral utan klimatkompensation senast 2030

Att bli ett koldioxidneutralt företag utan klimatkompensation senast 2030 är nästa steg i John Sisk & Sons hållbarhetsresa. Som en del av detta mål måste John Sisk & Son rapportera om sitt koldioxidavtryck, inklusive utsläpp i scope 1, 2 och 3. Tack vare Carbon Reduce-programmet kunde John Sisk & Son identifiera den största bidragande orsaken till sina scope 3-utsläpp som byggföretag. Detta gör det inte bara möjligt för John Sisk & Son att fokusera på att engagera och arbeta nära sin leveranskedja, utan bidrar också till att minska deras totala koldioxidavtryck.

John Sisk & Son gör allt för att påverka sitt koldioxidavtryck som företag. Sisk medverkan i Achilles Carbon Reduce Programme har gjort det möjligt för dem att bedöma och analysera sitt koldioxidavtryck mer effektivt. Detta har i sin tur gjort det möjligt för dem att fokusera på de områden där de har ett direkt ansvar för att minska koldioxidavtrycket, samt att identifiera de viktigaste bidragande faktorerna till intressenternas koldioxidavtryck.

← Branschinsikter