Administrasjon av cybersikkerhet

Risikoene utvikler seg stadig, og cybersikkerhet i leverandørkjeder blir stadig mer kompleks.

Drevet av innsikt

Hjelper deg med å håndtere risikoen for databrudd og cyberangrep

Back to all products

Tilgang til riktig type nøyaktig kvalitetsdata er en forutsetning for at virksomheten skal lykkes. Men uten riktig beskyttelse kan data også være en alvorlig sikkerhetstrussel. Vi beskytter innkjøpere mot økonomisk tap og risiko knyttet til omdømme og etterlevelse som cyberangrep og databrudd kan medføre via tredjeparter. Dataene vi samler inn og verifiserer om leverandørene, gir deg oversikt, mens revisjonene hjelper deg med å gjøre alle deler av driften så sikre som mulig.

Vi er en BSI-akkreditert virksomhet og sørger for at dataene som du og leverandørene stoler på, blir oppbevart, delt og brukt i henhold til beste praksis og bransjestandarder. De globale ekspertene fra ulike bransjer gir deg et ekstra par øyne og kan varsle om potensielle problemer før de utvikler seg til krisesituasjoner.

Omlag en tredjedel av forretninger i Storbritannia

0 %

har rapportert cybersikkerhetsbrudd eller -angrep de siste 12 månedene.
Avdeling for digital, kultur, media og sport – 2019

Benefits

Hever standarder for cyber- og IT-sikkerhet

Vi hjelper deg med å løse utfordringene for cyber- og IT-sikkerhet

IT-systemintegritet

Påse at leverandørens IT-infrastruktur er effektiv, trygg og bare tilgjengelig for de riktige personene.

Databehandlingssystemer

Kontroller at de har de beste prosessene for anskaffelse, validering, lagring, beskyttelse, behandling og deling av data.

Rammeverk for datastyring

Kontroller at datapolicyer og dataprosesser er konsekvente, pålitelige og overholder regelverk.

Cybersikkerhet og angrep

Effektiv beskyttelse mot de negative effektene ved tredjeparts databrudd eller tap, og aktiv begrensning av eventuelle konsekvenser hvis slikt skjer.

GDPR-etterlevelse

Overhold personvernforordningen (GDPR) i alle deler av leverandørkjeden der aktuelt.

Se det i praksis

Be om demonstrasjon

Features

Slik fungerer det

Tjenestene våre er utviklet for å redusere tredjepartsrisiko og forbedre etterlevelse – i alt fra sourcing og utvelging til eksisterende relasjoner.

Finn ut hvordan du kan få leverandørene til å ta cybersikkerhet på alvor. Se webinaret på forespørsel.


Registrer deg nå
Packages

Velg pakken som passer for deg

Siden du er interessert i cyber og IT