Komma i kontakt

Hantering av cybersäkerhet

Risker förändras och hantering av cybersäkerhet i leverantörskedjor är ett ytterst komplext och ständigt utvecklande problem.

INSIKTSSTYRD

Hjälper er att hantera risken för dataintrång och cyberattacker

Back to all products

Att ha tillgång till korrekta och högkvalitativa data är en förutsättning för framgång. Men om inte rätt skyddsåtgärder implementeras kan data bli till en sårbarhet. Vi skyddar inköpare från ekonomiska förluster samt de anseendemässiga risker och efterlevnadsrisker som dataintrång hos tredje part kan medföra. De uppgifter som vi samlar in och verifierar om leverantörerna skapar insyn och våra granskningar ser till att varje del i deras verksamheter är precis så säkra som de ska vara.

Som BSI-ackrediterad verksamhet är vi experter på att se till att de uppgifter som ni och era leverantörer behöver lagras, delas och används i enlighet med bästa praxis och branschstandarder. Vår globala och branschöverstigande expertis är ett par extra ögon som uppmärksammar potentiella problem innan de växer till en fullskalig kris.

0%

Runt en tredjedel av brittiska företag har rapporterat dataintrång eller cyberattacker under de senaste 12 månaderna.

Brittiska kulturdepartementet – 2019

Benefits

Höjer standarder inom cyber- och IT-säkerhet

Vi hjälper er att lösa problem med cyber- och IT-säkerhet

Read more on managing cyber security issues

Integritet i IT-system

Se till att leverantörers IT-infrastruktur är effektiv och säker och att endast behöriga personer har åtkomst.

Datahanteringssystem

Se till de har implementerat de bästa processerna för att hämta, validera, lagra, skydda, bearbeta och dela data.

Struktur för bolagstyrning

Se till att policyer och processer är konsekventa, tillförlitliga och följer reglerna.

Cybersäkerhet och cyberattacker

Effektivt skydd mot dataintrång och dataförlust hos tredje part och aktiv begränsning av eventuella återverkningar om det ändå skulle inträffa.

GDPR-efterlevnad

Där så krävs, se till att den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) efterlevs i hela leverantörskedjan.

Se hur det fungerar

Be om en demonstration

Features

Så här fungerar det

Våra tjänster är utformade för att minska extern risk och förbättra regelefterlevnaden, från upphandling och urval till befintliga relationer.

Lär dig hur man engagerar leverantörer i cybersäkerhet. Titta på vårt webbseminarium.

Anmäl dig nu

Packages

Välj det paket som passar bäst

Want to understand how we can help your business?
Request a call back from our team of experts

Fields marked with * are mandatory.

Eftersom du är intresserad av cyber och IT