Kontaktskjema
5 grunner til å velge Achilles for å oppnå samsvar med åpenhetsloven

Artikkel, Artikkel

5 grunner til å velge Achilles for å oppnå samsvar med åpenhetsloven

Mange virksomheter er nå lovpålagt å vurdere sine leverandørkjeder med tanke på miljø og menneskerettigheter. Investorer og forbrukere gir i økende grad uttrykk for at de foretrekker merkevarer som skaper en positiv forskjell. Å vite hva som foregår i ens egen leverandørkjede, er viktigere enn noensinne. 

Flere nasjonale lovgivninger, blant annet åpenhetsloven, krever at ethvert selskap skal kunne dokumentere all sin aktivitet. Hvis dette ikke blir gjort på korrekt måte, kan det føre til en vesentlig svekkelse av merkevarens omdømme, for ikke å snakke om betydelige bøter og andre former for straff. Grønnvasking er i ferd med å bli en farlig strategi.   

Det stilles stadig strengere krav til dokumentasjon som selskapene må fremlegge for å vise i detalj hvilken innvirkning de har på miljøet og andre mennesker. Selv personer med lang erfaring innen ulike typer leverandørkjeder, opplever denne prosessen som mer og mer krevende.

Det er her Achilles kommer inn i bildet. Vi har I mer enn 30 år spesialiserert oss på leverandørkjeder, og i denne sammenheng leverer vi seriøse, detaljerte analyser og dyptpløyende, troverdig informasjon, slik at våre kunder får all den innsikt de trenger om de ulike aktørene i sine leverandørkjeder.

 

Her er fem grunner til at du bør benytte Achilles til selskapsgjennomgang og rapportering: 

Bred risikovurdering

Mange tror at all nødvendig informasjon om leverandørene er tilgjengelig på internett. Imidlertid er det et faktum at kunstig intelligens som f.eks. Chat GPT aldri vil kunne formidle informasjon om brudd på menneskerettigheter som moderne slaveri og barnearbeid, eller miljøskader som elveforurensning og ulovlig avskoging. Ingen leverandører ville frivillig oppgi slik informasjon på nettet.

Achilles samler inn og vurderer data om leverandørkjedene. Dette innhentes fra et bredt spekter av kilder, inkludert (men ikke begrenset til) dokumentasjon fra dine leverandører, offentlig tilgjengelig informasjon og historikk fra internett og granskningsrapporter fra frivillige og veldedige organisasjoner. En annen kilde til data er kunnskap og informasjon som er samlet inn gjennom mange års personlige inspeksjoner og intervjuer med ansatte. Resultatet er et heldekkende bilde av din leverandørkjede og eventuelle tilknyttede risikoer.

En slik allsidig tilnærming er avgjørende for virksomhetens evne til å overholde all relevant lovgivning knyttet til leverandørkjeder.

 

Robust selskapsgjennomgang i leverandørkjeden

Achilles har høyt kvalifiserte inspektører i land over hele verden. Disse undersøker alt fra fysiske arbeidsplasser til dokumentasjon, i tillegg til at de gjennomfører konfidensielle samtaler med ansatte som kan være utsatt for uetisk behandling på arbeidsplassen eller brudd på menneskerettighetene. Achilles gjennomfører tusenvis av kontroller hvert eneste år for å sikre at brudd på miljølover og menneskerettighetene ikke bare avdekkes innen leverandørkjeden, men også kan løses på en hensiktsmessig måte før problemene lekker ut til media.

Achilles jobber for å oppnå kontinuerlig forbedring på alle plan, blant annet ved å følge opp funnene fra inspeksjonene, samt nødvendige utbedringstiltak i denne forbindelse.

 

Trygg rapportering

Med Achilles kan du føle deg trygg på at du samarbeider med en ledende aktør i bransjen, som alltid gjør sitt ytterste for å heve nivået på internasjonale leverandørkjeder.

Løsningen som Achilles tilbyr, sørger for at ditt selskap får all den informasjon dere trenger for å kunne overholde åpenhetsloven, og rapportere deretter.

 

Det er enkelt!

Mange kunder er svært fornøyde med at Achilles hjelper dem med risikostyring i leverandørkjeden og overholdelse av lover og regler. Med Achilles kan du føle deg trygg på at du har alle de opplysninger du trenger, uten at du må investere i kostbare, interne systemer eller øke bruken av ressurser. Med oss får du en løsning som er spesifikt utviklet for at ditt selskap, og din leverandørkjede, skal være i samsvar med gjeldende regelverk.

Ikke minst er Achilles et ideelt verktøy for både norsktalende og ansatte som ikke mestrer norsk. Det er bare å velge språk og sette i gang. Ikke bare får du all nødvendig informasjon på norsk, men det blir også lettere for team over hele verden å dele viktig informasjon om leverandørkjedene. I tillegg blir det lettere for dine internasjonale leverandører å delta i prosessen, slik at sluttresultatet blir best mulig.

Du kan også bruke Achilles API til å innlemme data om leverandørkjedene i dine egne interne systemer, slik at du kan gjennomføre anskaffelser mer effektivt og med lavere risiko.

Uansett hvordan du velger å bruke Achilles-plattformen, kan vi garantere en enestående brukeropplevelse.

 

Det er kostnadseffektivt

Achilles har kapasitet til å levere en helhetsløsning for leverandørkjeder som er i samsvar med offisielle krav til Miljø-, Sosiale- og Forretningsetiske forhold, og som gjør det mulig for ditt selskap å oppnå fastsatte bærekraftsmål på en kostnadseffektiv måte.

Hvis du vil være sikker på at du overholder de strenge kravene til transparens, rapportering og selskapsgjennomgang i leverandørkjedene, er du hjertelig velkommen til å finne ut mer om samarbeidet med Achilles.

 

Arrange to talk to an ESG expert