Kontaktskjema
Kundenes rolle i leverandørkjeden

Bransjeinnsikt, Bransjeinnsikt

Kundenes rolle i leverandørkjeden

Kundene spiller en viktig rolle i utviklingen av leverandørkjeden.

Når du tar deg tid til å tenke gjennom hvordan du konfigurerer leverandørkjeden og hvorfor, blir det snart tydelig at de fleste veier fører tilbake til kunden: Innkjøperne er ute etter de mest kostnadseffektive leverandørene for å kunne tilby kundene mest mulig verdi. De søker etter nyskapende partnere for å gi kundene de beste produktene og tjenestene, og de prøver å utvikle en leverandørkjede som er motstandsdyktig mot avbrudd og som er etisk sunn, slik at de kan sikre service av høy kvalitet.

Kundene er en viktig faktor i leverandørkjeden, og deres behov, verdier og meninger vil påvirke avgjørelsene innkjøperne tar når det gjelder leverandørene.

I artikkelen «How the strongest supply chains protect what customers cherish most» hevder Constantine G. Vassiliadis og Glen Goldbach fra PwC at kundenes betydning betyr at virksomheter bør prøve å bygge leverandørkjedens motstandsdyktighet rundt dem.

Ingen leverandørnettverk er immune mot avbrudd, og organisasjonene er presset til å sikre leverandørkjedene sine. Ifølge Vassiliadis og Goldbach kan de gjøre dette ved å ivareta det kundene verdsetter. Det krever at virksomhetene har en klar forståelse av hva som gjør at kundene setter pris på dem, og hvordan de skiller seg ut i markedet.

«Hvis dere har den viktigste kundeverdien fremst i bevisstheten, kan dere segmentere risiko som virker negativt inn på leverandørkjedens bidrag til denne verdien, og utvikle motstandsdyktighet som reduserer den største risikoen», forklarer forfatterne.

For å utvikle motstandsdyktighet må organisasjoner identifisere hva som truer evnen til å levere, og hvilke risikoreduserende strategier som vil være mest effektive.

Alle strategier bør ifølge Vassiliadis og Goldbach være bygget rundt sju praktiske tilnærminger som gjør det mulig å forberede seg og reagere på risiko. Disse omfatter risikoledelse, fleksibilitet og redundans i produkt; nettverks- og prosessarkitektur; tilpassing mellom partnerne i leverandørkjeden; oppstrøms- og nedstrøms integrasjon i leverandørkjeden; tilpassing mellom interne forretningsfunksjoner; kompleksitetsstyring/rasjonalisering samt data, modeller og analyser.

60 prosent av virksomhetene rangerer tilpassing mellom partnerne i leverandørkjeden som den viktigste. Deretter følger justering og integrasjon mellom interne forretningsfunksjoner, med 49 prosent.

Begge disse områdene har en klar tilknytning til det som er viktigst for kundene: produkter og tjenester av høy kvalitet.

Som medlem i Achilles blir det mye enklere for innkjøpere å sette kundene i sentrum for forretningsmodellen. Våre nettverk og leverandørstyringsverktøy gjør det enkelt å finne, validere og overvåke de rette leverandørene for å strømlinjeforme anbudsprosessen.

Ved å implementere robust leverandørstyring er det mulig å få kontroll over risikoen og skape en mer motstandsdyktig leverandørkjede som er basert på å beskytte kundenes interesser.

← Bransjeinnsikt

Get great insights in your inbox every month

Subscribe