Komma i kontakt
Kundernas roll i leverantörskedjan

Branschinsikter, Branschinsikter

Kundernas roll i leverantörskedjan

Kunder spelar en viktig roll i utvecklingen av leverantörskedjor.

Om man tänker efter en stund på hur man anpassar leverantörskedjan och varför, så inser man snabbt att de flesta vägar leder tillbaka till kunden: Inköpare hittar de mest kostnadseffektiva leverantörer för att kunna erbjuda sina kunder det bästa värdet. De söker innovativa affärspartner för att ge kunderna de bästa produkterna och tjänsterna. Och de försöker utveckla en leverantörskedja som är motståndskraftig mot avbrott och etiskt hållbar, så att de kan säkerställa en högkvalitativ service.

Kunderna är viktiga i leverantörskedjan och deras behov, värderingar och åsikter påverkar inköparens beslut om leverantörer.

I artikeln ”How the strongest supply chains protect what customers cherish most”, hävdar Constantine G. Vassiliadis och Glen Goldbach från PwC att kundernas betydelse innebär att företag bör bygga sin leverantörskedjas motståndskraft kring kunderna.

Inget leverantörsnätverk är immunt mot avbrott, och organisationer måste säkerställa sina leverantörskedjor. Vassiliadis och Goldbach anser att man lyckas bäst med detta om man skyddar det som kunderna uppskattar mest. Då krävs att företag har en klar uppfattning om vad kunderna värdesätter hos dem och hur de skiljer sig från andra på marknaden.

”Med ett fokus på de viktigaste kundvärdena kan man lyfta ut riskerna som har negativa konsekvenser på hur leverantörskedjan bidrar till kundvärdet och utveckla en motståndskraft som minskar de största riskerna”, förklarar författarna.

För att utveckla motståndskraft måste organisationer identifiera vad som hotar deras förmåga att leverera och vilka riskreducerande strategier som är mest effektiva.

Enligt Vassiliadis och Goldbach bör alla strategier byggas upp kring sju riskutlösande faktorer. Strategierna inkluderar riskstyrning, flexibilitet och produktöverflöd, nätverks- och processarkitektur, samordning mellan partner i leverantörskedjan, uppströms och nedströms integration i leverantörskedjan, samordning mellan interna affärsfunktioner, komplexitetshantering/rationalisering samt data, modeller och analyser.

Hela 60 procent av företag rangordnar samordning mellan partner i leverantörskedjan som viktigast. Därefter följer samordning och integration mellan interna affärsfunktioner med 49 procent.

Båda dessa områden har en tydlig koppling till vad som är viktigast för kunderna: Produkter och tjänster av hög kvalitet.

Som inköpsmedlem i Achilles blir det mycket lättare för er att sätta kunden i centrum i er affärsmodell. Våra nätverk och leverantörshanteringsverktyg gör det lätt att hitta, validera och övervaka de rätta leverantörerna för att effektivisera anbudsförfarandet.

Genom att införa en stabil leverantörshantering får man kontroll över risker och skapar en motståndskraftig leverantörskedja uppbyggd på att skydda kundernas intressen.

← Branschinsikter

Get great insights in your inbox every month

Subscribe