Komma i kontakt
Kemikalier och Relaterade Industrier

Kemikalier och Relaterade Industrier

Utforska våra PDF:er för hjälp och support

These PDFs are designed to help you make the most of this community.

For additional information and to view our User Guides, visit our help site.

Industri

Alla, Banking and Finance, Energy, Healthcare, Pharmaceuticals, Retail, Telecommunications

Köpare

5

Leverantörer

3680

Vi gör det enklare att ge inköpare det som de letar efter och vi börjar med information

Förändringar i marknadens dynamik inom den globala kemiska industrin under de senaste tio åren har påverkat leveranskedjorna för alla, från den största köparen till den minsta leverantören. Ökad konkurrens – drivet av återhämtningen av oljepriset och billig produktion i Asien – tvingar producenter att bli mer effektiva. Vår kemiska gemenskap samlar intresserade köpare och leverantörer och erbjuder samarbetsmöjligheter för alla parter.

Förbättrad profilering

Gör det möjligt för inköpare att använda interna referensmätningsstandarder för din profil. Gör det enklare för dem att mäta om ditt företag är lämpligt.

Relevanta revisionsprotokoll

Branschspecifika protokoll som stöds av omfattande rapportering och expertråd om förbättringsplaner.

Återkoppling om affärsprestandan

Ge inköpare uppdateringar om företagets kontinuerliga förbättringar.

NÄTVERKSMEDLEMMAR

Gör företaget tillgängligt för inköpare som …

Bli medlem i Chemicals and Allied Industries-nätverket

Gå med i det här nätverket