Utforska våra pdf-filer för hjälp och support

De här pdf-filerna är utformade för att hjälpa dig få ut mesta möjliga av det här nätverket.

Små marginaler i branschen betyder att varje ton färdiga produkter är viktigt för inköparnas och leverantörernas resultat. Det är svårt att uppnå effektivitet. Planering, prognosticering, budgetering och genomförande måste vara perfekt. Allt eftersom inköpare blir mer medvetna om den väsentliga roll som leverantörer har när det gäller att skapa framgång fortsätter det här nätverket att hjälpa företag över hela sektorn att förbättra sina resultat.

Bransch

Gruvdrift och cement

Inköpare

10

Region

Sydeuropa, Sydamerika, Nordamerika

Kvalificerade leverantörer

4,500

Nätverksfunktioner

Vi gör det enklare att ge inköpare det som de letar efter och vi börjar med information

Dokumenthantering

Bevara och hantera affärskritiska stöddokument såsom certifikat och försäkringsbrev på en lättåtkomlig och säker plats.

Revisioner

Visa en högre grad av efterlevnad för potentiella inköpare.

Specifik information för inköpare

Öka företagets synlighet och attraktionskraft för potentiella inköpare genom att svara på alla deras frågor.

”Leverantörsregistrering minskar kostnader och ansträngningar, samtidigt som det ökar effektiviteten och minskar riskerna vid inköpshantering.”

Gruvköpande företag

Nätverksmedlemmar

Gör företaget tillgängligt för inköpare som ...

Priser

Utforska våra medlemspaket

Kontakta oss för att få mer information om registreringsavgiften.

Bli medlem i nätverket

Gå med i det här nätverket