Komma i kontakt
Regic

De smala marginalerna inom industrin innebär att varje ton produkt är viktig för vinsterna för både köpare och leverantörer. Att uppnå effektivitet är utmanande, och noggrann planering, prognostisering, budgetering och utförande är avgörande. När köpare blir alltmer medvetna om den avgörande roll som leverantörer spelar för att uppnå framgång fortsätter denna gemenskap att stödja företag över hela sektorn för att förbättra sin prestanda.

Industri

Mining and Cement

Köpare

16

Region

All Regions

Leverantörer

11954

NÄTVERKSFUNKTIONER

Vi gör det enklare att ge inköpare det som de letar efter och vi börjar med information

Dokumenthantering

Bevara och hantera affärskritiska stöddokument såsom certifikat och försäkringsbrev på en lättåtkomlig och säker plats.

Revisioner

Visa en högre grad av efterlevnad för potentiella inköpare.

Specifik information för inköpare

Öka företagets synlighet och attraktionskraft för potentiella inköpare genom att svara på alla deras frågor.

”Leverantörsregistrering minskar kostnader och ansträngningar, samtidigt som det ökar effektiviteten och minskar riskerna vid inköpshantering.”

Gruvköpande företag

NÄTVERKSMEDLEMMAR

Gör företaget tillgängligt för inköpare som …

PRISER

Utforska våra medlemspaket

Kontakta oss för att få mer information om registreringsavgiften.

Bli medlem i nätverket

Gå med i det här nätverket