Komma i kontakt
Achilles Erfarenhet: Achilles stödjer FirstGroup för att förbättra befintliga processer för riskhantering i leveranskedjan och leverantörsförvaltning

Branschinsikter, Branschinsikter, Fallstudier

Achilles Erfarenhet: Achilles stödjer FirstGroup för att förbättra befintliga processer för riskhantering i leveranskedjan och leverantörsförvaltning

FirstGroup är en ledande privata sektorns leverantör av kollektivtrafik och den största tågoperatören i Storbritannien. Organisationen sysselsätter nästan 30 000 personer, hade intäkter på cirka £4,8 miljarder i Storbritannien under 2022/23 och transporterar cirka 1,8 miljoner passagerare per dag i Storbritannien med en flotta på mer än 8 000 bussar och tågfordon.

FirstGroup har implementerat Achilles-systemet inom både sina buss- och tågdivisioner, inklusive First Bus, Avanti West Coast, Great Western Railway, South Western Railway, Hull Trains och Lumo.

Achilles möjliggör för FirstGroup att utföra tvärkoncernrapportering och att få tillgång till leverantörs finansiella data och viktig efterlevnadsinformation som täcker aspekter av säkerhet, kvalitet, cybersäkerhet, miljö och bredare CSR-information.

Achilles fungerar också som en robust kvalificeringssystemväg för att välja ut leverantörer för upphandlingsmöjligheter.

Tom Jolly, Förvaltnings- och kapacitetschef för upphandling på FirstGroup, kommenterade:

”Våra kunder är kärnan i allt vi gör, och våra leverantörer och leveranskedjor gör det möjligt för oss att hjälpa dem att resa med förtroende. FirstGroups engagemang för kunder och hängivenhet till säkerhet och prestanda måste vara kärnan i varje beslut vi fattar, och vi strävar efter kontinuerlig förbättring i alla våra processer för att stödja detta. Med beroende av tusentals leverantörer för att möjliggöra leverans av våra tjänster inom både järnvägs- och busssektorerna erkänner vi vår oundvikliga exponering för leveranskedjerisk.

I samarbete med Achilles siktar vi på att förbättra vår befintliga kapacitet inom leverantörsförvaltning och den bredare upphandlingsprocessen. Med centraliserad insamling, underhåll och analys av leverantörsdata inbyggd i en omfattande kvalificeringsplattform kommer vi att få en mer holistisk bild av vårt leveranskedjerisk. Detta kommer att möjliggöra för oss att proaktivt fokusera våra resurser och arbeta i samarbete med våra leverantörer, som en del av vår upphandlingsstrategi, för att utveckla en mer hållbar leveranskedja samt öka flexibiliteten inom upphandling över hela koncernen.”

Samarbetet med Achilles förbättrar FirstGroups befintliga kapacitet inom leverantörsförvaltning och den bredare upphandlingsprocessen, med centraliserad insamling, underhåll och analys av leveransdata inbyggd i en omfattande kvalificeringsplattform. Genom att använda detta får FirstGroup en mer holistisk bild av deras leveranskedjerisk.

FirstGroup kan proaktivt fokusera sina resurser och arbeta i samarbete med leverantörer, som en del av deras upphandlingsstrategi, för att utveckla en mer hållbar leveranskedja samt öka upphandlingsflexibiliteten över hela koncernen.

← Branschinsikter