Komma i kontakt
Fluidra förlitar sig på Achilles för att bedöma och förbättra hållbarheten i sin leveranskedja

Branschinsikter, Fallstudier

Fluidra förlitar sig på Achilles för att bedöma och förbättra hållbarheten i sin leveranskedja

Fluidra är en global ledare inom pool- och wellnesssektorn. Fluidra är en börsnoterad multinationell koncern som är noterad på den spanska börsen och har haft en betydande inverkan sedan företaget grundades 1969. Med närvaro i 47 länder har företaget visat en konsekvent tillväxt och uppnått en imponerande global försäljningsvolym på 2,389 miljarder euro. På så sätt har företaget etablerat sig som en referens i branschen och erbjuder innovativa och högkvalitativa lösningar för pooler och wellness.

Den multinationella koncernen var tydlig med att integrering av hållbarhet i leverantörskedjan var rätt strategi för att förbättra den operativa effektiviteten, minska riskerna, uppfylla marknadens förväntningar och bidra till socialt och miljömässigt välbefinnande. Carles Picola, Director of Procurement, understryker: ”Vi tror inte att hållbarhet bara är en kryssruta. Vi anser att ett företag som fokuserar på dessa kriterier är ekonomiskt mer värdefullt för sina aktieägare och kunder. Därför beslutade företaget att anta utmaningen att integrera ESG-kriterier i sin leveranskedja med hjälp av Achilles under 2020.

Processen för utvärdering av ESG-kriterier

Sedan 2020 har Fluidra etablerat en utvärderingsprocess för ESG-kriterier för sina leverantörer med hjälp av Achilles. Det första steget innebär att den etiska koden undertecknas av mer än 16 600 leverantörer över hela världen. Därefter måste de strategiska leverantörerna fylla i ett utvärderingsformulär på Achilles plattform. Frågeformuläret är heltäckande och ger Fluidra en 360-graders bild av leverantörernas prestationer.

Carles bekräftar: ”Achilles frågeformulär täcker många områden, inte bara ESG-frågor utan även ekonomi, kvalitet, social trygghet och mycket mer. Alla dessa frågor är avgörande för oss som ett börsnoterat företag.”

Efter att ha samlat in information från leverantörerna genom frågeformuläret går Achilles ett steg längre genom att validera dokumentationen och jämföra den med offentligt tillgänglig information samt information från externa källor, till exempel rapporter från undersökningar som utförts av icke-statliga organisationer och välgörenhetsorganisationer.

När leverantörerna har utvärderats får de en ESG-poäng. Detta tvärvetenskapliga tillvägagångssätt ger Fluidra en tydlig bild av sina leverantörers resultat och engagemang för hållbarhet, vilket gör det möjligt att fatta strategiska beslut, till exempel att genomföra en revision på plats för att verifiera den tillhandahållna informationen och föreslå korrigerande åtgärder.

Revisioner som ett verktyg för ESG-förbättring

Achilles revisioner på plats är av stort värde för Fluidra på grund av mångfalden bland dess leverantörer. Dessa revisioner innebär ett besök på leverantörens anläggningar och en grundlig genomgång av deras processer och rutiner. ”Revisionerna ger oss en rapport som sedan delas med andra inköpare i Achilles nätverk. Det bästa med detta är att eftersom det är en samarbetsplattform kan vi dela resultaten och våra utvärderingsformulär med andra företag som har samma leverantörer, vilket skapar synergieffekter”, tillägger Carles Picola.

Varje år genomför Achilles cirka 25 revisioner på plats för Fluidras räkning, bedömer leverantörernas engagemang och ser till att de gör de korrigeringar som expertrevisorn har identifierat för att fortsätta förbättra ESG-kriterierna i Fluidras hela leveranskedja.

Fördelar med samarbete och framtidsvisioner

Genom att integrera ESG-kriterier i sin leveranskedja har Fluidra stärkt sin ställning som ledande inom pool- och hälsosektorn och visat sitt engagemang för hållbarhet och ansvarsfullt företagande. Dessutom har Achilles samarbetsstrategi förbättrat leverantörernas transparens och kvalitet, främjat en etisk företagskultur och skapat förtroendebaserade, långsiktiga relationer.

På Achilles är vi mycket stolta över att fortsätta samarbeta med Fluidra för att hjälpa företaget att uppnå sitt primära mål: att skapa den perfekta pool- och wellnessupplevelsen på ett ansvarsfullt sätt.

Arrange to talk to a supply chain risk expert