Komma i kontakt
CaixaBank förbättrar leverantörernas ESG-referenser med hjälp av Achilles

Branschinsikter, Branschinsikter, Fallstudier

CaixaBank förbättrar leverantörernas ESG-referenser med hjälp av Achilles

CaixaBank, en av Spaniens största banker, samarbetar med Achilles för att förbättra ESG-kriterierna i sin leverantörskedja.

Med över 20 miljoner kunder, 45 000 anställda och 4 200 kontor över hela världen är CaixaBank en av de största och mest välkända bankerna i Spanien.

Banken har varit mycket framgångsrik tack vare sitt strategiska tillvägagångssätt och sin förmåga att anpassa sig till förändringar i den finansiella miljön. Banken har satsat på teknisk innovation, tillhandahåller online-banktjänster och utvecklar digitala lösningar för att förbättra kundupplevelsen. CaixaBank utmärker sig också genom sin företagskultur med fokus på företagsansvar och miljömässig hållbarhet. Banken har satt upp ett nettonollmål för 2050 och erbjuder sina kunder lösningar och rådgivning för att stödja deras hållbara omställning.

Utmaningen

Banken tror starkt på de sociala och ekonomiska fördelarna med hållbarhet. César Chaves, chef för Transformation and Management Control, konstaterar att ”CaixaBank har varit en ledande aktör på hållbarhetsområdet i många år och vi strävar efter att fortsätta vara det, både av övertygelse och för att det är lönsamt.” På samma sätt sträcker sig övertygelsen och strategin bortom de anställda och de interna systemen, ända ut i leveranskedjan.

När banken väljer leverantörer tar den inte bara hänsyn till faktorer som pris och kvalitet utan även till ESG-resultat. Det har dock varit svårt att öka leverantörernas medvetenhet på detta område och att få dem att förbättra sina metoder.

Förbättringsstrategier för ESG

CaixaBank inledde ett nära samarbete med Achilles under 2019 för att försöka öka medvetenheten och skapa utveckling inom sin leveranskedja. Achilles utför ESG-revisioner på plats hos sina mest strategiska leverantörer. ”Den information vi får från Achilles revisioner är 100 % hållbarhet. Det är väldigt viktigt för oss eftersom vi inte kan ha en viktig leverantör med stora avvikelser”, säger Irene Tejón, från Transformation and Management Control.

Förutom revisioner på plats har CaixaBank och Achilles lanserat ett utvecklingsprogram för leverantörer för att hjälpa dem att förstå vikten av hållbarhet och förbättra sina ESG-profiler. ”Genom detta utvecklingsprogram blir företagen bättre rustade att uppfylla våra hållbarhetsmål, men det hjälper dem också att stärka sina marknadspositioner, vilket gynnar deras övriga kunder”, tillade Irene.

Fördelarna med att arbeta tillsammans

Den omfattande medvetandehöjande och utvärderingsprocess som Achilles genomför via ESG-utvecklingsprogrammet, samt revisionerna, ger banken sinnesro, säkerställer efterlevnad av de högsta hållbarhetsstandarderna och ger banken en idealisk position för att uppfylla det kommande EU-direktivet om due diligence inom hållbarhetsområdet. Dess leveranskedja förbättras också gradvis. Detta förbättrar inte bara kvaliteten på de varor och tjänster som CaixaBank erbjuder, det hjälper oss också att uppnå våra affärsmål och de mål för hållbar utveckling som vi har satt upp för oss själva som företag.

På Achilles är vi stolta över att fortsätta stödja CaixaBank i arbetet med att uppnå kundernas ekonomiska välbefinnande och framsteg för företaget som helhet, inklusive dess leveranskedja.

Senaste inlägg

Arrange to talk to a supply chain risk expert

Get great insights in your inbox every month

Subscribe