Komma i kontakt

Revisioner

Om du inte kan kontrollera att rätt regler och rutiner följs kan du inte utveckla dina affärsrelationer. Achilles Audit team utför 10 000 revisioner per år och ger inköpare förstahandsinformation om leverantörernas verksamhet.

Säkerhet utan komplexitet

Revisionsprocessen bygger på indata från kunder över hela världen och skräddarsys efter de specifika kraven i er bransch. Oavsett om det rör sig om en kontorsbaserad revision eller ett tvådagarsbesök på plats använder vi vår mångåriga erfarenhet till att identifiera problem och ge leverantörerna stöd vid åtgärdande av dem.

Minskad risk, starkare relationer

Undvik dubbelarbete: Grupper av inköpare blir eniga om standardiserade revisionsprocedurer, vilket gör det enklare för leverantörerna att uppfylla de olika kraven, samtidigt som den administrativa bördan minskas för alla.

Först analys, därefter handling: Våra analyser identifierar resultatutveckling och potentiella problem så att de kan åtgärdas innan de blir reella.

Visa efterlevnad: Om det finns några problem hjälper vi leverantörer med att utarbeta och genomföra en handlingsplan som visar att de uppfyller inköparens standarder.

Varför välja oss?

Tack vare vårt arbete som en länk mellan tusentals leverantörer och inköpare har vi fått stor erfarenhet av revisionsprocessen och de problem som den kan orsaka, hos båda sidor. Med hjälp av denna erfarenhet har vi utvecklat en process som är både standardiserad och specialiserad. Våra metoder är skräddarsydda efter varje bransch och geografiska region som vi arbetar i och genom att etablera nätverk där medlemmarna är eniga om reglerna och rutinerna minskar vi det arbete som krävs för att dokumentera efterlevnad.

Be om att bli kontaktad av våra expertteam

Kontakta oss