Revisjoner

Hvis man ikke kan sjekke om de rette reglene og prosedyrene følges, kan man ikke utvikle forretningsrelasjoner. Achilles’ høyt kvalifiserte team utfører 10 000 revisjoner i året og gir innkjøpere førstehåndsinformasjon om leverandørenes virksomhet.

Sikkerhet uten kompleksitet

Revisjonsprosessen bygger på input fra kunder over hele verden og er tilpasset de spesifikke kravene i deres bransje. Enten det er en kontorbasert revisjon eller et todagers besøk på stedet, bruker vi vår mangeårige erfaring til å identifisere problemer og støtte leverandørene mens de retter dem opp.

Redusert risiko, sterkere relasjoner

Unngå dobbeltarbeid: Grupper av innkjøpere blir enige om standardiserte revisjonsprosedyrer, noe som gjør det enklere for leverandørene å oppfylle de ulike kravene i tillegg til at det reduserer administrasjonsbyrden for alle.

Først analyse, så handling: Analysene våre identifiserer resultatutvikling og potensielle problemer, slik at de kan korrigeres før blir reelle.

Vis samsvar: Hvis det skulle være noen problemer, hjelper vi leverandørene med å utarbeide og iverksette en handlingsplan som viser at de oppfyller innkjøpernes standarder.

Hvorfor velge oss?

Etter å ha vært bindeledd mellom tusenvis av leverandører og innkjøpere har vi opparbeidet oss en enorm erfaring med revisjonsprosessen – og hodepinen den kan forårsake – fra begge sider. Ved hjelp av denne erfaringen har vi utviklet en prosess som både er standardisert og spesialisert. Metodene vi bruker, er tilpasset hver enkelt bransje, og ved å etablere fellesskap der medlemmene er enige i reglene og prosedyrene, reduserer vi arbeidet som kreves for å dokumentere samsvar.

Be om å bli kontaktet av ekspertteamene våre

Ta kontakt

You might be also interested in…