Komma i kontakt

Kartläggning av leverantörskedjan

Du kan inte kontrollera det du inte kan se. När leverantörskedjorna blir alltmer komplexa finns det allt fler infallsvinklar att ta hänsyn till. När allt kommer omkring är det inte bara de primära leverantörerna som du behöver tänka på ‒ varje organisation som bidrar till slutprodukten kan bli ett problem.

Få ett bredare perspektiv

Vår kartläggningslösning ger dig en omfattande och begriplig översikt av leverantörskedjan. Med hjälp av översikten kan du se var potentiella problem kan uppstå och vidta försiktighetsåtgärder.

Flagga potentiella problem, oavsett hur avlägsna de kan te sig

Utvärdera leverantörer och hur de passar ihop: Förutom att varna för problem med vissa leverantörer gör kartläggningen att du kan se hur olika leverantörer passar ihop ‒ till exempel när det gäller konvergens och ömsesidigt beroende.

En snabbare helhetsbild: Achilles kundsupportteam driver på informationsinsamlingen och ser till att leverantörerna svarar i tid.

Varför använda våra tjänster?

Vi vet att en kedjas styrka bestäms av hur stark den svagaste länken är. Arbetet vi lägger ner på att kvalificera leverantörer kan undergrävas om de standarder de håller sig till inte följs längre ner i kedjan.  Det är inte acceptabelt och därför har vi utvecklat den här lösningen ‒ för att ge dig lika mycket insyn i hela leverantörskedjan som vi har i enskilda företag.

Be om att bli kontaktad av våra expertteam

Kontakta oss