Hva du må vite om etikk i leverandørkjeden

Etikk er en vesentlig faktor i leverandørkjeden, og virksomheter må forstå hva dette innebærer, og hvordan de ivaretar dette aspektet.

Flere enn fire av fem kunder hevder at detaljhandlernes etiske standarder betyr noe for dem, ifølge Ipsos MORI. Trettiåtte prosent sier også at de vil betale mer for et produkt hvis et selskap handler etisk.

Alt peker faktisk mot at etikk i leverandørkjeden blir stadig viktigere, og de selskapene som kan vise at de følger reglene, vil trolig skille seg ut fra resten. Men hva som anses som akseptabelt, endrer seg hele tiden, og mange selskaper har kanskje behov for et kurs om temaet.

Hva er etikk i leverandørkjeden?

Etter hvert som sourcingen har blitt mer global, har eksempler på utnyttelse og uetisk atferd kommet for dagen og gitt opphav til spørsmål om hvordan det er mulig å ta etiske snarveier for å produsere billige varer.

Når ekspertene snakker om etikk i leverandørkjeden, er de generelt opptatt av:

Frihet til å arbeide og til å organisere seg

Avskaffelse av barnearbeid

Trygge og hygieniske arbeidsforhold

Anstendig lønn og arbeidstid

Human og ikke-diskriminerende behandling

Motarbeiding av bestikkelser og korrupsjon

Miljøbevissthet

Tidligere var disse ingrediensene i en etisk leverandørkjede hovedsakelig styrt gjennom verdiene til det enkelte selskap og land, men de siste tiårene har de blitt nedfelt i internasjonal lov.

Hva virksomheter kan gjøre

Små og store organisasjoner må være oppmerksom på regelverket som styrer etikken i leverandørkjeden, og på hvor deres egen forretningsvirksomhet passer inn i dette regelverket.

Dette siste punktet krever at selskaper har et klart bilde på sine egne etiske verdier og mål, og at de systematiserer disse og identifiserer utsatte områder i leverandørkjeden.

Mange virksomheter utarbeider sine egne etiske regler for leverandørkjeden, som alle leverandørene må overholde. Coca-Cola Company er et av selskapene som gjør det på denne måten, og de har utarbeidet sine egne regler for god forretningsskikk. Selskapet har de samme forventningene til leverandørene som til medarbeiderne – alle må etterleve regelverket og handle etisk i alle anliggender.

Skal man sørge for at etikken håndheves i hele leverandørkjeden, er gjennomsiktighet viktig, og selskapene må vite hvem leverandørene er, også utover første ledd. Achilles tilbyr leverandørstyringsløsninger, inkludert etablering og administrasjon av samarbeidsbaserte fellesskap, og kartlegging av leverandørkjeden. Kartleggingen gjør det mulig for organisasjoner å identifisere alle parter i leverandørkjeden, noe som gjør det enklere å identifisere tilfeller hvor de etiske reglene ikke blir overholdt.

Den britiske næringsministeren Jenny Willott har uttalt: «Gjennomsiktighet bør alltid være kjernen i enhver virksomhet. Alle selskaper, inkludert selskaper i detaljhandelsektoren, må sørge for at de gir den rette informasjonen til kundene, og at de er åpne om leverandørkjedene.»

«Kundene ønsker i større grad enn før å vite hvordan det de kjøper, kommer fra fabrikken til butikkhyllen. De er heller ikke redd for å si ifra eller vise med handling hvis de mener at menneskene som produserer varene, er utnyttet.»

Den gylne regelen

Den gylne regelen for etikk i leverandørkjeden går til syvende og sist ut på at man må kjenne leverandørene. Virksomheter må være trygge på at de som de gjør forretninger med, oppfyller visse standarder for å sikre at leverandørkjeden er pålitelig. Achilles verifiserer alle leverandører for å sikre at de overholder regelverk og er driftsmessig solide. Dette bidrar til at innkjøperne kan styre risikoen og være sikker på at de jobber med selskaper som har de samme verdiene.

 

Det er selvfølgelig vanskeligere å overvåke aktiviteten til leverandører i andre land, og det er her kartleggingen av leverandørkjeden kommer inn. Virksomheter kan få oversikt over hvem leverandørene er, hvem de faktisk gjør forretninger med, og undersøke om alle parter følger de etiske reglene. Organisasjoner kan også be om at leverandører verifiseres uavhengig av Achilles. På den måten kan de få en ekstra sikkerhet for at de opptrer eksemplarisk.


Få flotte innsiktsartikler i innboksen din hver måned

Abonner