Komma i kontakt
Vad man behöver veta om etik i leverantörskedjan

Branschinsikter

Vad man behöver veta om etik i leverantörskedjan

Etik är en integrerad del av leverantörskedjan, och företag måste förstå vad etik innebär och hur den upprätthålls.

Drygt fyra av fem kunder hävdar att detaljhandlares etiska normer är viktiga, enligt Ipsos MORI. Trettioåtta procent säger dessutom att de är villiga att betala mer för en produkt om ett företag agerar på ett etiskt sätt.

Allt pekar på att etik i leverantörskedjan blir allt viktigare, och att företag som kan bevisa att de följer reglerna troligen kommer att klassa ut resten. Men vad som anses acceptabelt ändras hela tiden, och många företag kan behöva en ordentlig kurs om etik i leverantörskedjan.

Vad är etik i leverantörskedjan?

I takt med att upphandling och inköp har blivit alltmer globalt har exempel på exploatering och oetiskt beteende uppdagats och gett upphov till frågor om varför man tar etiska genvägar för att producera billiga varor.

När experterna talar om etik i leverantörskedjan fokuserar man ofta på:

Anställningsfrihet och föreningsfrihet

Avskaffande av barnarbete

Trygga och hygieniska arbetsförhållanden

Anständig lön och rimliga arbetstider

Human och icke-diskriminerande behandling

Motverka mutor och korruption

Miljömedvetenhet

Förr styrdes dessa ingredienser i en etisk leverantörskedja av enskilda företags och länders värdegrunder, men under de senaste decennierna har de blivit inskrivna i internationell rätt.

Vad företag kan göra

Såväl små som stora organisationer måste känna till regelverk som styr etik i leverantörskedjan, och hur deras egen verksamhet passar in.

Det kräver att företag förstår sina egna etiska värdegrunder och mål, att dessa systematiseras och att utsatta områden i leverantörskedjan identifieras.

Många företag utarbetar egna etiska regler för leverantörskedjan, som alla deras leverantörer måste följa. Ett exempel är Coca-Cola Company som definierar regler för etik och efterlevnad i sin uppförandekod. Företaget har samma förväntningar på sina leverantörer som på sina egna medarbetare ‒ alla måste följa regelverket och agera etiskt under alla förhållanden.

Öppenhet utgör en stor del av arbetet med att säkerställa att etik upprätthålls i hela leverantörskedjan. Företag måste veta vilka deras leverantörer är – även bortom det första ledet. Achilles erbjuder lösningar för leverantörshantering, inklusive etablering och administration av samarbetsnätverk och kartläggning av leverantörskedjan. Kartläggningen innebär att organisationer kan identifiera alla parter i leverantörskedjan, vilket gör det lättare att identifiera fall där etiska regler inte efterlevs.

Den brittiska näringsministern Jenny Willott säger att: ”Öppenhet ska alltid utgöra kärnan i all affärsverksamhet. Alla företag, inklusive detaljhandeln, måste se till att de tillhandahåller rätt information till kunderna och att de är öppna om sina leverantörskedjor.”

”Kunder vill mer än någonsin tidigare veta hur varorna kommer från fabriken till butikshyllan. De är inte rädda för att säga ifrån eller rösta med fötterna om de misstänker att människor utnyttjas eller exploateras av tillverkarna.”

Den gyllene regeln

Den gyllene regeln för etik i leverantörskedjan är ”känn era leverantörer”. Företag måste kunna lita på att deras affärspartner uppfyller vissa standarder för att säkerställa att leverantörskedjan är tillförlitlig. Achilles verifierar alla leverantörer för att säkerställa att de efterlever bestämmelser och att de driver en sund verksamhet. Det hjälper inköpare att hantera risk och säkerställa att de arbetar med företag som har samma värdegrunder.

 

Självklart är det svårare att övervaka leverantörers verksamhet i andra länder, och det är här kartläggning av leverantörskedjan kommer in i bilden. Företag kan få en överblick över vilka deras leverantörer är, vem de faktiskt gör affärer med och undersöka om alla parter följer deras etiska regler. Organisationer kan också få leverantörer verifierade opartiskt av Achilles. På så sätt får de en extra försäkran att de uppträder exemplariskt.

← Branschinsikter