Miljømessig bærekraft i leverandørkjeder

Bærekraftig styring av leverandørkjeden bidrar til en bedre fremtid – ikke bare for planeten, men for mennesker og virksomheter.

Drevet av innsikt

Det er på tide å handle proaktivt når det gjelder bærekraftig anskaffelse

Back to all products

Bærekraftig drift er ikke bare det rette valget, det er også et stadig mer viktig mål på suksess. Mangel på etterlevelse av nasjonale og internasjonale lover kan være skadelig, men miljømessig bærekraft er også en stor mulighet. Vår ekspertise ligger i å hjelpe deg med å utnytte de økonomiske, driftsmessige og omdømmemessige fordelene ved å samarbeide med bærekraftige leverandørkjeder.

Vi er ikke bare opptatt av å hjelpe selskaper med å overholde miljømessige rapporteringsforpliktelser – vi fremmer også effektivitet, reduserer risikoen og får ned kostnadene. Miljømessig bærekraft handler om mennesker og planeten, men det handler også om profitt. Selskaper er stadig mer opptatt av å utnytte konkurransefordelen som sosiale, miljømessige og økonomiske sider har på virksomheten. Vi sørger for at du overholder alle krav ved å møte forventninger fra kunder og ansatte, redusere kostnader og støtte globale økosystemer.

Ekspertteamet fungerer som et ekstra par øyne, og registrerer og validerer rett type sosiale data og miljødata fra både egen organisasjon og leverandørene dine. Vi forenkler bærekraft og har omfattende rapportering og innsikt for å drive forretningsavgjørelser som kan settes ut i livet.

Av innkjøpere er det bare

0 %

som tar opp utslippsreduksjoner med leverandørene.
PwCs 17. årlige globale CEO-undersøkelse – 2014

Benefits

Heve standardene for miljømessig bærekraft

Systemer for miljøstyring

Forbedring av miljømessig bærekraft i ett selskap er bare begynnelsen. Driv endringene gjennom leverandørkjeden og sørg for at endringen får større slagkraft.

Energireduksjon

Styr energiforbruket og vis til lav energibruk i virksomheten og i hele leverandørkjeden.

Karbonreduksjon

Globalt anerkjente Carbon Reduce (drevet av Toitū) hjelper organisasjonen med å måle, granske og gjennomføre karbonreduksjon.

Avfall og resirkulering

Reduser ineffektivitet i leverandørkjeden ved å sikre at leverandørene overholder alle avfallsforskrifter.

Avfallsstyring

Sørg for at bruk, oppbevaring og avhending av vann overholder regelverket og ikke er unødvendig dyrt.

Farlige stoffer

Sørg for at driften alltid er sikker, effektiv og overholder regelverket.

Se det i praksis

Be om demonstrasjon

Features

Slik fungerer det

Tjenestene våre er utviklet for å redusere tredjepartsrisiko og forbedre etterlevelse – i alt fra sourcing og utvelging til eksisterende relasjoner.

Det er avgjørende å involvere leverandørkjeden. Som en frittstående organisasjon er det grenser for hvor mye du kan oppnå, men når du engasjerer leverandørkjeden, oppnår du langt mer betydelige reduksjoner. Ikke nok med det: Vi ønsker også å samarbeide med ledende leverandører som ønsker å forbedre seg.

David Riley, carbon manager, Anglian Water


Les denne casestudien
Packages

Velg pakken som passer for deg

Les disse blogginnleggene siden du er interessert i miljømessig bærekraft