Komma i kontakt

Hållbar miljö i leverantörskedjor

Hållbar leverantörshantering och kvalificering bidrar till att skapa en bättre framtid, inte bara för planeten utan även för människor och företag.

INSIKTSSTYRD

Det är dags att arbeta med aktiv hållbar upphandling

Back to all products

Fokus på hållbarhet i verksamheten är inte bara det rätta – det är ett allt viktigare tecken på framgång. Riskerna med att inte följa nationell och internationell lagstiftning kan vara förödande, men hållbarhet innebär även en stor möjlighet. Vi är experter på att hjälpa till att skapa ekonomiska, operativa och anseendemässiga fördelar i arbetet med hållbara leverantörskedjor.

Vårt fokus ligger inte enbart på att hjälpa företag att uppfylla sina skyldigheter för miljörapportering, utan vi arbetar även för att främja effektivitet, minska risk och sänka kostnader. Hållbar miljö handlar om människor och planeten, men det finns också ekonomiska vinster. Företag skapar i allt större utsträckning konkurrensfördelar genom sin inverkan på samhället, miljön eller ekonomin. Vi ser till att ni uppfyller kunders och anställdas förväntningar, minskar kostnader och stöttar globala ekosystem.

Våra expertteam fungerar som ett stöd genom att samla in och validera relevanta sociala uppgifter och miljöuppgifter både från er organisation och leverantörer. Vi gör hållbarhet enkelt och tillhandahåller omfattande rapportering och insikter för att driva affärsbeslut som ni kan agera på.

0%

Endast av inköpare arbetar med leverantörer för att minska utsläpp.

PwC’s 17th Annual Global CEO Survey – 2014

Benefits

Höjer standarder inom hållbar miljö

Miljöledningssystem

Bättre hållbarhet i ett företag är bara början – för att förändringen ska gå snabbare är det viktigt att driva fram förändring i hela leverantörskedja.

Energiminskning

Hantera energiförbrukningen och uppvisa låg energiförbrukning i ert företag och genom hela leverantörskedjan.

Koldioxidminskning

Globalt erkända CarbonReduce (från Toitū) hjälper organisationer att mäta, granska och förbinda sig till att minska koldioxidutsläpp.

Avfall och återvinning

Genom att se till att leverantörer följer alla lagar om avfallshantering minskar ni ineffektiva metoder genom hela leverantörskedjan.

Vattenvård

Se till att användning och förvaring av vatten och avlopp följer regler och inte blir onödigt dyrt.

Farliga ämnen

Se till att verksamheten alltid är säker och effektiv och följer gällande regler.

Se hur det fungerar

Be om en demonstration

Features

Så här fungerar det

Våra tjänster bidrar till att minska extern risk och förbättra regelefterlevnaden i alla stadier, från upphandling och urval till befintliga relationer.

Leverantörskedjan måste involveras. Som enskild organisation kan man uppnå en hel del, men det är först när leverantörskedjan involveras som man uppnår betydande minskningar. Vi vill dessutom arbeta med ledande leverantörer som granskar sig själva.

David Riley, koldioxidansvarig, Anglian Water

Läs fallstudien

Packages

Välj det paket som passar bäst

Want to understand how we can help your business?
Request a call back from our team of experts

Fields marked with * are mandatory.

Eftersom du är intresserad av hållbar miljö rekommenderar vi följande blogginlägg