Ta kontakt

Controlar

Med den rette informasjonen kan du redusere risikoen som er forbundet med å bruke underleverandører.

Den sikre måten å inngå avtaler med underleverandører på

Underleverandører kan være en enorm ressurs, men med tanke på den økonomiske skaden og omdømmeskaden som kan forårsakes av feiltrinn i arbeidsprosedyrene, kan de også være en belastning. Controlar er en fullt administrert tjeneste som gir dere verktøy til å administrere menneskene, utstyret og praksisen knyttet til kontraktene.

Ta kontroll

Se mer: Få oversikt over volumet og ressursene som er involvert i prosjektene deres – og gjør administrasjonen enklere og rimeligere.

Ha viktige mål for øyet: Med rapporter får dere en tydelig oversikt over prosjektets resultater.

Samle bevis: Bygg en database med dokumentasjonen dere trenger for å oppfylle samsvarskrav – både interne og eksterne.

Hvorfor bruke oss?

Vi er eksperter på å håndtere kontraktsspesifikk risiko. Og selv om alle prosjekter er forskjellige, har vi – etter å ha håndtert over 120 000 mennesker og ressurser i underleverandørforhold – opparbeidet oss erfaring som setter oss i en unik posisjon når det gjelder å redusere driftsrisiko.

Be om å bli kontaktet av ekspertteamene våre

Ta kontakt