Komma i kontakt

Controlar

Med rätt informationen kan du minska risken med att använda underleverantörer.

Det säkra sättet att ingå avtal med underleverantörer

Underleverantörer kan vara en enorm resurs, men med tanke på den ekonomiska och ryktesmässiga skada som kan orsakas av misstag i arbetsförfarandena kan de också vara en belastning. Controlar är en fullt administrerad tjänst som ger dig verktyg för att administrera människor, utrustning och praxis som är kopplade till avtalen.

Ta kontroll

Se mer: Få översikt över volymen och profilen för människor, utrustning och fordon involverade i företagets projekt, samt gör administrationen enklare och mindre kostsam.

Ha nyckeltal i åtanke: Med rapporter får du en tydlig översikt över projektets resultat.

Samla bevis: Bygg upp en databas med den dokumentation som behövs för att uppfylla efterlevnadskrav ‒ både internt och externt.

Varför använda våra tjänster?

Vi är experter på att hantera avtalsspecifika risker. Även om varje projekt skiljer sig åt har vi ‒ efter att ha hanterat över 120 000 människor och resurser utlagda på underleverantörer ‒ byggt upp en erfarenhet som ger oss en unik position när det gäller att minska operativa risker.

Be om att bli kontaktad av våra expertteam

Kontakta oss