Kontaktskjema
Konfliktmineraler 2021: Følgene av ny EU-lovgivning og hva du kan gjøre i kjølvannet av den

Hvitebok, Hvitebok

Konfliktmineraler 2021: Følgene av ny EU-lovgivning og hva du kan gjøre i kjølvannet av den

En lov som skal gi økt åpenhet i leverandørkjedene ved å kreve dokumentasjon på at tinn, tantal, wolfram og gull er utvunnet og handlet på en ansvarlig måte. Forordningen får følger for virksomheter rundt om i Europa og verden for øvrig, deriblant innkjøpere i Storbritannia.

Den økte etterspørselen etter tinn, tantal, wolfram og gull – samlet omtalt som «3TG» – er drevet av den eksplosive veksten av de elektroniske enhetene de brukes i, slik som mobiltelefoner, datamaskiner, GPS-er, kalkulatorer, mikrobølgeovner, TV-apparater, batterier, klokker og ledninger. De har et bredt bruksområde som går på tvers av sektorer, og brukes i alt fra belysning til smykker, penner til paiskåler, gasstanker til glass. Derfor finnes de også i en eller annen enhet eller duppeditt i så å si hvert eneste hjem. Og nå er altså importører i EU lovmessig forpliktet til å foreta nødvendige bakgrunnsundersøkelser i leverandørkjeden sin ved innkjøp av tinn, tantal, wolfram og/eller gull.

«Hele verden er i ferd med å få øynene opp for den sosiale og miljømessige uretten som historisk sett har blitt begått i forbindelse med industriproduksjon i ulike deler av verden. Nå er fokuset rettet mot globale leverandørkjeder», sier Katie Tamblin, Chief Product Officer i Achilles Information, som jobber med å samle inn og validere leverandørdata og redusere risikoer globalt.«Bakgrunnsundersøkelser av og rapportering om konfliktmineraler vil føre til mer åpenhet om hvilken rolle produsenter og forbrukere kan spille for å få bukt med konflikter og tvangsarbeid

Last ned whitepaper for å lære mer om:

  • Vad är konfliktmineraler?
  • Hva 3TG-importører må vite
  • Oppstrøms og nedstrøms – restriksjoner og krav
  • Regler i USA, Storbritannia og Nord-Irland
  • Fremtidige restriksjoner og flere mineraler← Hvitebok