Kontaktskjema
Sammenhengen mellom etiske anskaffelser og forretningssuksess

Artikkel, Bransjeinnsikt

Sammenhengen mellom etiske anskaffelser og forretningssuksess

Mange tror kanskje at etikk er helt integrert i selskaper og i alles forretningstankegang. Imidlertid er det mange bevis som tilsier at dette ikke er riktig. Ifølge data fra Global Slavery Index ble anslagsvis 40,3 millioner menn, kvinner og barn utsatt for moderne slaveri under en normal dag i 2016. Uansett størrelse, befolkning eller rikdom er det ikke noe land i verden som ikke har utfordringer knyttet til  moderne slaveri.

Å eliminere moderne slaveri er et av bærekraftsmålene som ble satt for 2030 av medlemslandene i De forente nasjoner. Nærmere bestemt oppfordrer Goal 8.7 i SDGer myndighetene til å: «Iverksette umiddelbare og effektive tiltak for å utrydde tvangsarbeid, avslutte moderne slaveri og menneskehandel og sikre forbud og eliminere de verste formene for barnearbeid, inkludert rekruttering og bruk av barnesoldater, samt innen 2025 fjerne barnearbeid i alle former.»
Selv om ting blir bedre etterhvert, er årsaken til problemet ofte manglende evne til å oppdage denne typen slaveri, og det er her forretningsetikken spiller en viktig rolle.

Fordeler med forretningsetikk

Det er mange forskjellige definisjoner og forståelser av «forretningsetikk». European Business Ethics Network (EBEN) definerer det slik: «en refleksjon over forretningspraksis som involverer normer og verdier til enkeltpersoner, selskaper og samfunn».

Men hvilken nytteverdi har organisasjoner av forretningsetikk? Enkelte bedriftseiere tror at det å overholde etisk praksis er til fordel for samfunnet som helhet, men innser ikke hva dette har med deres egen virksomheten å gjøre. Likevel foreligger det bevis på at det har en positiv effekt på organisasjonen og alle samarbeidspartnere. Som beskrevet av Fermin Diez, Regional HR Business Partner Lead i Achilles: «Fra de ansattes moral til regnskapspraksis og kundelojalitet har forretningsetikk blitt hjørnesteinen i vellykkede organisasjoner. Ifølge Ethisphere Institute har de mest etiske virksomhetene i verden historisk sett gjort det bedre når det gjelder økonomi, enn de som mangler forretningsetikk. Dette viser dermed en implisitt sammenheng mellom etikk og forretningssuksess: sunn etikk er bra for virksomheten. Å implementere sunne etiske retningslinjer i et selskap sikrer en positiv innvirkning på alle interessenter, fra investorer til ansatte og til forbrukere.»

Edita Olaizola, styremedlem i Greenpeace Spania, Director of Internal Ecosystem i PeoplePlus!Profit og regelmessig bidragsyter til Diario Responsable, forteller oss om den faktiske sammenhengen mellom etikk i organisasjoner og deres økonomiske avkastning: «Vi har nådd et punkt der de to er så nært forbundet med hverandre at et selskap med uetisk praksis er dømt til å gå under.  Det er en rekke årsaker til dette, den ene er at millennials og centennials, som nå er i maktposisjoner i organisasjoner, ser meget annerledes på livet enn det vi har vært vant til så langt: de samler informasjon, de har fokus på planeten og fremtiden vår, de er svært proaktive og er sikre på at de ikke vil la ting fortsette å være kun pengefokusert. Verdier er avgjørende for de nye generasjonene, og de sørger derfor for at de er fullstendig informerte før de kjøper. Virksomheter begynner å innse viktigheten av denne bevegelsen, i så høy grad at over 75 % av virksomhetene har innført etiske retningslinjer.

 

Etikk utenfor vår organisasjon

Forretningsetikk skal ikke bare være en del av organisasjonen vår. Vi bør utvide forretningsmodellen til våre medlemmer og leverandørkjeden. Som Edita forklarer, «Det er viktig i vår verden hvor alt er knyttet så tett sammen og varene og tjenestene som tilbys av en virksomhet, avhenger sterkt av verdikjeden. For eksempel må virksomheter i økende grad fortelle kundene sine (nåværende og potensielle) om hvor etisk deres løsning er, at man passer på ikke å skade tredjeparter, at man kan vise at kontrollprosedyrer er på plass slik at alle ledd i verdikjeden bruker beste praksis osv. osv.; med andre ord bevise at aktivitetene deres er basert på rettferdighet, respekt, samarbeid osv., som alle kan samles under begrepet etikk.»

Ifølge GSI er Spania på fjerdeplass på rangeringen av land som er mest avhengige av moderne slaveri i leverandørkjeden knyttet til fiskeriindustrien. Moderne slaveri er ofte skjult i leverandørkjeden, og selv om den komplekse naturen til leverandørkjeder gjør det vanskelig å avdekke dette, er det en rekke tiltak vi kan iverksette for å bidra til å eliminere dette globale problemet.

Ifølge våre data oppgir 7 % av leverandørene som er registrert i Repro-samfunnet fra den spanske energi- og servicesektoren at de ikke har noe system på plass for å oppdage og/eller eliminere moderne slaveri. Å basere seg på nøyaktige forsyningskjededata kan hjelpe deg til å ta de riktige beslutningene og redusere risikoen i leverandørkjeden. Våre Insights dataanalyseverktøy lar deg analysere risikoen i leverandørkjeden. Raskt og intuitivt vises hvilke leverandører som oppfyller dine standarder og du kan sammenligne dem for å foreta etiske anskaffelser. For leverandører som er ekstra viktige eller innebærer høy risiko som krever ekstra validering, utfører vi revisjoner av arbeidspraksis på stedet.

Når vi oppdager at en leverandør ikke oppfyller virksomhetens krav knyttet til etikk, må vi hjelpe dem med å forbedre seg. Å avvise leverandører reduserer gruppen med tilgjengelige aktører og øker prisene. Målet er å utstyre leverandøren med verktøyene som trengs for å utarbeide planer for å forbedre og oppfylle standarder, og dette er en del av vår revisjonsprosess.

← Artikkel