Kontaktskjema
Oppnå god kvalitet i leverandørkjeden: Gjør data til kjernen i driften

Artikkel, Artikkel

Oppnå god kvalitet i leverandørkjeden: Gjør data til kjernen i driften

Leverandørkjeden er avhengig av en jevn tilførsel av nøyaktige data. Uten en god oversikt kan prosessene bli ineffektive og virksomheten påvirkes negativt.

Ved å utnytte de rette dataene kan man tilføre driften massevis av verdi. Datanøyaktighet er særlig viktig når det gjelder anskaffelser. Har man et klart bilde av innkjøpere og leverandører, kan driftsrisikoen reduseres drastisk.

Med store mengder tilgjengelig informasjon handler imidlertid de største utfordringene om å styre dataene og sikre at de er konsekvente og nøyaktige. Virksomheter oppdager ofte at de har hull i dataene som begrenser konkurranseevnen og evnen til å fremme verdi og vekst.

Det er der vi kommer inn. Vi fjerner utfordringene med å innhente og styre leverandørkjededata.

Vi fremmer god kvalitet

RSM trakk frem spørsmålet i 2018-utredningen The importance of the right reporting, analytics and information delivery:

«Å ha muligheten til å utføre rapportering og analyser som er sofistikerte og nyskapende, er i ferd med å bli avgjørende for alle organisasjoner. Behandling av betimelige data og hensiktsmessige rapporterings- og analysefunksjoner styrker evnen til å ta velinformerte og bevisbaserte beslutninger.»

Vi kan hjelpe dere med å oppnå det. Vi bidrar ikke bare til å sikre datanøyaktigheten, men skaper også et sted der informasjonen kan utveksles mellom mennesker og organisasjoner som har behov for den.

Mange leverandører er lei av å bruke tid og ressurser på å fylle ut flere anbudsskjema for hver ny forretningsmulighet. I Achilles trenger ikke leverandørene å fylle ut mer enn ett skjema. Dette kvalifiseringsskjemaet dekker den viktigste informasjonen som kreves for å gjennomføre anbud i deres sektor.

Deretter gjør vi informasjonen automatisk tilgjengelig for alle relevante innkjøpere i leverandørenes nettverk. Ved å holde dataene oppdaterte kan leverandørene være sikker på at bare de rette innkjøperne tar kontakt.

Vi fører innkjøpere og leverandører sammen

Ved å gjøre de rette dataene lett tilgjengelige for potensielle fremtidige partnere fører nettverkene våre også selskaper sammen. Både innkjøpere og leverandører drar fordel av at de rette dataene er tilgjengelige.

Innkjøpere slipper å bruke dyrebar tid og energi på å tråle etter de rette dataene om leverandører – i stedet har de alt de trenger, for hånden på nettet. Og leverandørene trenger ikke lenger å jakte på innkjøpere, noe som sparer dem for både tid og krefter.

Fordelene ved slike nøyaktige kvalifiseringsdata har vært kjent i flere år. På et medlemsmøte i Chartered Institute of Purchasing and Supply i 2014 uttalte Toby Munyard, partner i Efficio, et konsulentselskap som spesialiserer seg på innkjøp:

«Du kan ikke være sikker på at du får folk til å tenke annerledes ved å gi dem faktabasert informasjon, men det øker sjansen.»

For innkjøpere blir nøyaktige og relevante data stadig viktigere når de skal overbevise den øverste ledelsen, interessenter, potensielle investorer eller til og med potensielle kunder til å støtte en mulig fremgangsmåte. Nøyaktig informasjon kan bidra til å styre risikoen i leverandørkjeden og gjør virksomheter i stand til å identifisere smertepunkter og potensielle problemer.

I en æra hvor data er alfa og omega, har ikke selskaper råd til å undervurdere betydningen av oppdatert informasjon. Med Achilles er du alltid oppdatert.

← Artikkel