Kontaktskjema
Ta ansvar for å avskaffe moderne slaveri: Det er på tide å vise vei!

Artikkel, Artikkel

Ta ansvar for å avskaffe moderne slaveri: Det er på tide å vise vei!

De kriminelle grupperingene som ønsker å tjene penger på å utnytte sårbare mennesker ved å benytte dem til tvangsarbeid, er dyktige til å skjule det. Moderne slaveri skjer i det skjulte, og mange selskaper er ikke klar over at de er en bidragsyter til disse leverandørkjedene.
Et av hoved eksemplene som vår gjestetaler, Shirley Goodrick fra Slave-Free Alliance, nylig delte i et webinar vi arrangerte om moderne slaveri, handler om en studie som knytter kjente merkevareleverandører som Nike, Adidas og Apple til Uigurers tvangsarbeid i fabrikker over hele Kina. Dette viser viktigheten av å forstå din egen leverandørkjede. I realiteten er dette noe enkelte organisasjoner kun har forstått fordi de tilfeldigvis har funnet ut at en del av leverandørkjeden deres faktisk er belastet med dette problemet.

Utspekulerte og dyktige kriminelle er bare en del av dette bildet. Mange innkjøpere nøyer seg med å håpe at deres leverandører ikke bruker tvangsarbeid, og reagerer kun på spesifikke tilfeller dersom de oppstår. Innkjøpere som derimot virkelig ønsker å drive sin virksomhet gjennom å benytte fult ut lovlige og etiske leverandørkjeder, føler i økende grad at denne tilnærmingen ikke er god nok. De ser at virksomhetens rolle er å gå foran for å prøve å eliminere moderne slaveri.

Vi ønsker å være en pådriver i forhold til en slik utvikling, og forplikter oss til å hjelpe innkjøperne og leverandørene vi jobber med, til å ta fullt ansvar for løsningen og lede an.

Ledelse er fundamentalt viktig

Selv om nulltoleranse for tvangsarbeid er den eneste løsningen for effektiv bekjemping, fungerer ikke nulltoleranse med mindre alle i leverandørkjeden forplikter seg til det. Det er her viktigheten av kommunikasjon kommer inn. Innkjøperne må sørge for at verdiene deres gjenspeiles på alle nivåer av leverandørkjedene sine. Dette handler ikke om å pålegge leverandørene ytterligere forpliktelser – det handler om å samarbeide på en åpen og ærlig måte.

Det er en rekke fordeler for alle involverte. Innkjøpere som velger å gå foran og viser vei, høster fordelen gjennom ekstra troverdighet, men de reduserer også risikoprofilen sin betydelig ved å være proaktive. Kartlegging av leverandørkjeder og revisjoner av arbeidspraksis er viktige verktøy som hjelper innkjøperne med å få viktig oversikt over hvordan leverandørkjedene deres fungerer, og bidrar til å identifisere og redusere risikoområder. Ved å iverksette tiltak for å bekjempe moderne slaveri reduserer de aktivt risikoen for fremtidige utfordringer på dette området.

Leverandører får støtte fra innkjøpere til å implementere «best practice» og dette forsterker relasjonen ytterligere. I våre nettverk ser vi at leverandører som arbeider etter gode etiske prinsipper er mer ettertraktet. Noen av årsakene til dette viser seg også når de blir revidert. De har færre ulykker og gjør det bedre enn gjennomsnittet når det gjelder kriterier som helse, sikkerhet og samfunnsansvar. Alt dette bidrar til å gjøre dem mer attraktive for innkjøpere og fremme vekst.

Dette er en av de viktigste fordelene ved våre nettverk og våre prekvalifiseringer. Ved å gi innkjøpere tilgang til et bredt spekter av leverandører som allerede har vist at de evner å leve opp til forpliktelser knyttet til blant annet helse, sikkerhet og etisk drift, bidrar vi til å sikre at leverandørkjedene drives ut fra felles verdier.

En aktiv innsats

I dag er det ofte ikke nok at innkjøpere og leverandørkjedene deres unngår å gjøre ting som kan virke negativt inn på omdømmet deres. De må bidra aktivt, tilby løsninger og fremme den typen forandring de ønsker å se i verden. En del av dette går ut på å oppfylle grunnleggende samsvarskrav, men det betyr også å strekke seg lenger og gjøre mer.

De tre vanligste opprinnelseslandene for potensielle ofre for menneskehandel som er registrert de siste to årene, er Storbritannia, Albania og Vietnam. Shirley avslørte at: «Det finnes fremdeles virksomheter som ikke retter blikket mot moderne slaveri og ikke har fått noen strategi på plass, selv om de i mange tilfeller har noen klare risikofaktorer».

Det er en rekke måter bedrifter kan gjøre dette på. Dow Jones Sustainability Index viser at etiske selskaper har en tendens til å klare seg bedre på det britiske og amerikanske aksjemarkedet, og selskaper med større grad av miljømessig og sosial styring verdsettes høyere av investorer. Dette er hovedsakelig knyttet til tanken om at disse selskapene aktivt imøtegår risikoer og andre negative konsekvenser de støter på.

Alt dette viser at det er en god forretningsstrategi å aktivt imøtegå utfordringene som næringer og forsyningskjeder står overfor. Vi kan hjelpe deg på veien ved å få på plass strategier som aktivt identifiserer og håndterer moderne slaveri i leverandørkjeden din. Vi kan alle samarbeide om å bygge opp lovlige og etiske leverandørkjeder som gir bedre resultater, og samtidig beskytte noen av samfunnets mest sårbare mennesker.

Mer detaljert informasjon om moderne slaveri finner du i vår utredning.

← Artikkel