Kontaktskjema

Konfliktmineraler

Når dere investerer i leverandører, er tanken å videreutvikle virksomheten. Men med mindre dere vet hvem dere gjør forretninger med, kan dere uforvarende ende opp med å finansiere konflikter.

Hold selskapet  unna konflikter

Militsgrupper over hele verden har lenge brukt kontrollen de har over gruver og mineraler, til å finansiere blodige konflikter. I dag blir virksomheter i økende grad presset til å sikre at varene de tilbyr, ikke kommer fra kompromitterte kilder. Dette kan virke som en enkel oppgave, ikke minst siden det er lett å få tilgang til rapporteringsmaler. Men én ting er å ha en mal – å samle inn og validere data fra globale kilder er noe ganske annet.

Tjenesten vår gir klare resultater – raskt og med mye mindre administrasjonsbyrde.

En enklere måte å sikre omdømmet på

Undersøk leverandørkjeden: Vi utarbeider en kommunikasjonsplan som sikrer at data samles inn – og deles med alle aktuelle interessenter – med maksimal effektivitet. Deretter fastsetter vi leverandørkildenes legitimitet.

En skreddersydd tilnærming: Vi tilpasser valideringsprosessen etter forretningsmålene deres, tilbyr regelmessige rapporter om programmets fremdrift og hjelper leverandørene med å iverksette korrigerende tiltak ved behov.

Oppfyll rapporteringskravene: Mange virksomheter er pålagt å rapportere om hva de gjør for å eliminere konfliktmineraler fra produktene sine. Vi jobber med disse påbudene i tankene og fjerner byrden med å etterleve dem.

Hvorfor bruke oss?

Jo mer kontroversiell saken er, desto større er skaden dersom merkevaren deres skulle bli knyttet til den. Selv om forbindelsen gjerne er minimal, kan konsekvensene være alt annet enn det hvis det viser seg at dere bidrar til å fremme voldelige konflikter. Som eksperter på validering og samsvar kan vi hjelpe dere med å dokumentere selskapets etiske engasjement – på kortere tid, til lavere kostnader og med mindre innsats.

Be om å bli kontaktet av ekspertteamene våre

Ta kontakt