Komma i kontakt
Supply Chain Resilience Index Q1 2023

Branschinsikter, Vitböcker

Supply Chain Resilience Index Q1 2023

Achilles Supply Chain Resilience Index (ASCRI) är en tidsindex som mäter förändringar i leveranskedjerisk. Indexet mäter underliggande leveranskedjerisk per land över sex kategorier: Ekonomi, Miljö, Arbetspraxis, Lag och Styrning, Motståndskraft samt Säkerhet.

ASCRI-rapport: Q1 2023

Achilles Supply Chain Resilience Index (ASCRI) för Q1 2023 avslöjar en nyanserad framtidssyn för både leveranskedjans motståndskraft och den globala ekonomin. Trots förbättringar som observerats de senaste två kvartalen förblir den övergripande utsikten måttlig, med många konsumenter och företag som fortfarande står inför betydande utmaningar.

Ladda ner det kvartalsvisa ASCRI-rapporten för att lära dig mer om leveranskedjans påverkan av:

  • Förslag på en förlängd period av långsammare ekonomisk expansion
  • Fortsatt hög inflation
  • Geopolitiska konflikter
  • Försvagad konsumentutgifter

Download the Report