Kontaktskjema
Gassfunn i Mosambik gir små og mellomstore bedrifter nye muligheter

Artikkel, Artikkel

Gassfunn i Mosambik gir små og mellomstore bedrifter nye muligheter

Vi hjelper Mosambik med å realisere potensialet i det tredje største funnet av flytende naturgass noensinne.

Ifølge Standard Bank kan funnet av anslagsvis 20 milliarder fat naturgass i Rovuma-bassenget utenfor kysten av Mosambik i 2012 tilføre landets økonomi USD 39 milliarder innen 2035 – noe som er av enorm betydning for verdens syvende fattigste land. 

Doug Aris, leder for olje- og gassnettverket i Afrika, forklarer hvordan vi gjør Mosambik i stand til å realisere potensialet i det tredje største funnet av flytende naturgass noensinne.

Med et bruttonasjonalprodukt per hode på bare USD 1215 årlig og en arbeidsledighet på over 25 % var nok ikke Mosambik forberedt på et av verdens største funn av en naturlig energiressurs i 2012. Men selv om utfordringene med å administrere funnet og bevare fordelene ved Mosambiks nyfunne rikdom på lang sikt er enorme, er potensialet for å styrke nasjonens velferd etter manges mening enda større og derfor ekstremt spennende.

Hvilke utfordringer står lokale leverandører overfor?

Lokale virksomheter har en enorm mulighet til å sikre seg arbeid. For å oppnå vedvarende fordeler må disse små og mellomstore bedriftene presentere seg som sterke konkurrenter i leverandørkjedene, som støtter de internasjonale olje- og gasselskapene som utvinner gassen.

For øyeblikket står de imidlertid overfor en lang rekke hindringer, inkludert:

  • manglende synlighet overfor internasjonale oljeselskaper og EPC-entreprenører (Engineering, Procurement and Construction)
  • ustabil tilgang til oljeselskapenes fremtidige arbeidsplaner
  • manglende evne til å oppfylle internasjonale standarder og begrenset forbedringsveiledning
  • høye kostnader for å heve kompetansen og utvide organisasjonen (som forverres ytterligere av de høye lånekostnadene i Mosambik)

Vi skaper en løsning

Med disse utfordringene i tankene har arbeidet med å sikre regionen begynt.

15 000 leverandører bruker for øyeblikket oss til å vise frem kompetansen og kapasiteten sin til olje- og gasselskaper globalt. Disse omfatter 3000 medlemmer av det britiske og europeiske olje- og gassnettverket, som har en lavere dødsrate enn bransjegjennomsnittet (etter RIDDOR- og Eurostat-standarder), og vi ønsker å reprodusere dette sikkerhetsnivået i Afrika.

Vi har som mål å bistå nasjonen med å realisere vekstpotensialet sitt. Derfor har vi lansert et samarbeidsprogram som vil føre sammen partene som trengs for å løse noen av disse problemene i fellesskap.

Olje- og gassnettverket for Øst-Afrika ble etablert for tre år siden i samarbeid med to globale olje- og gasselskaper, BG og Equinor (tidligere Statoil). Målet var å gjøre de to organisasjonene i stand til å finne etiske, transparente leverandører i Tanzania som oppfylte presise anskaffelseskriterier. Vi benytter erfaringene derfra til å bistå Mosambik og tar i bruk en lignende modell som kan tilpasses andre regioner.

Vi gjør leverandører og prosjekter synlige

I samarbeid med Anadarko har vi utviklet et gratis registreringssystem som gjør lokale leverandører synlige i markedet. Leverandørene fyller ut ett enkelt spørreskjema for LNG-prosjektet i Mosambik.

På denne måten kan Anadarko vise validerte leverandørdata for hele leverandørkjeden på ett sted, noe som vil redusere tiden og kostnadene i kvalifiseringsprosessen.

Samtidig som vi jobber med å etablere standardisering av og samsvar i leverandørkjeden, er et omfattende nettverk av leverandører som ønsker å jobbe i Mosambik, allerede etablert, og innkjøpere har også begynt å offentliggjøre pågående prosjekter, som registrerte leverandører kan få tilgang til gjennom de fremtidige arbeidsplanene.

Leverandører som møter og overgår internasjonale standarder

Over hele verden er et medlemskap i et av nettverkene våre med på å forbedre deltakernes driftsstandarder på viktige områder – fra helse og sikkerhet til dokumentasjon, moderne slaveri og mer.

Ta det første skrittet for å gjøre organisasjonen synlig i leverandørkjeden i Mosambik – registrer dere kostnadsfritt.

Registrer dere i olje- og gassnettverket for Afrika i dag.

← Artikkel