Komma i kontakt
Fem steg för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling

Branschinsikter

Fem steg för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling

FN:s 17 mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) godkändes vid FN:s senaste generalförsamling. Målen, som kallas för en handlingsplan ”av folket, genom folket och för folket”, kommer att påverka företags strategier fram till 2030.

Hållbarhetsmålen fokuserar på företags hållbarhet, och får därmed en betydande inverkan på global leverantörshantering och kvalificering.

Här är våra fem steg som hjälper er följa de globala målen:

Förstå dem, och slut upp bakom dem

Arrangera utbildning i hållbarhet för företagsledning och anställda. Uppmuntra initiativ för att öka medvetenheten om målen i er leverantörskedja. Då blir det lättare för alla intressenter att förstå och sluta upp bakom målen.

Granska den nuvarande situationen

Ta en titt på era nuvarande rutiner och på organisationerna i er leverantörskedja – sök efter överensstämmelser med eller avvikelser från hållbarhetsrekommendationerna. Det hjälper er att skapa en implementeringsplan som är relevant för er.

Sätt upp mål

Förenta Nationernas nätverk Global Compact förklarade i sin senaste revisionsgrupp att hållbarhetsmålen kräver uppslutning från alla avdelningar i en organisation.

Fastställ interna mål och skapa en offentlig hållbarhetsstrategi med mål och åtaganden som är relevanta för er organisation. Se Deloittes rapport ”2030 Purpose: Good business and better future” för exempel på hur stora företag redan har skapat strategier för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling.

Inför målen även i er leverantörskedja

Det bästa sättet att tillämpa er uppdaterade strategi i hela leverantörskedjan är att introducera centrala initiativ, till exempel fortbildning för leverantörer och en transparent rapporteringsrutin vid fall av bristande efterlevnad i leverantörskedjan.

Leverantörsrevisioner är ett viktigt verktyg för att bedöma er leverantörskedja, och för att ni ska vara säkra på att era leverantörer strävar efter att uppnå hållbarhetsmålen.

Informera och rapportera

Gör er hållbarhetsrapportering lättillgänglig ‒ inkludera den på er webbplats och i företagsintern kommunikation samt i en särskild hållbarhetsrapport.

Missa inte artikeln om att upptäcka och eliminera nutida slaveri i leverantörskedjan.

← Branschinsikter