Komma i kontakt
7 skäl till varför ditt företag bör använda Achilles för koldioxidreduktion

Artikel, Branschinsikter

7 skäl till varför ditt företag bör använda Achilles för koldioxidreduktion

I en tid då miljömässig hållbarhet har blivit en global prioritering inser företagen i allt högre grad behovet av att minska sitt koldioxidavtryck. Konsekvenserna av klimatförändringarna har blivit uppenbara och tvingar företagen att anta grönare metoder och strategier för att minska koldioxidutsläppen.

Att genomföra effektiva och ändamålsenliga initiativ kan vara en skrämmande uppgift som kräver expertis, datadrivna insikter och rätt verktyg för att navigera i detta komplexa landskap. När regeringar, tillsynsmyndigheter, kunder, investerare och långivare fokuserar allt mer på hållbarhet och det knappt går en vecka utan att stora företag anklagas för greenwashing på förstasidorna och till och med i domstolarna, är det avgörande att kunna bevisa vad man gör.

Achilles Carbon Reduce-program är utformat för att hjälpa företag att minska sina koldioxidutsläpp. Den erbjuder en heltäckande och transformativ metod för att uppnå hållbarhetsmål – så att organisationer kan fatta välgrundade beslut, vidta meningsfulla åtgärder och bidra till en grönare och mer hållbar framtid.

Här är sju skäl till varför du bör börja hantera mätning, hantering och rapportering av växthusgasutsläpp med Achilles.

Föredrar du att titta på en infografik? Klicka här.

1. Omfattande global erfarenhet

Med över 15 års erfarenhet av att leverera globala lösningar för minskade koldioxidutsläpp har Achilles den expertis och erfarenhet som krävs för att hjälpa dig att effektivt hantera dina koldioxidutsläpp. Denna erfarenhet säkerställer att du får beprövade strategier och stöd som är skräddarsydda för dina specifika behov.

2. Heltäckande lösning

Achilles Carbon Reduce Scheme ger en helhetssyn på koldioxidhantering. Den täcker alla aspekter av koldioxidminskningsprocessen och ger en komplett lösning snarare än en fragmentarisk strategi. Detta integrerade tillvägagångssätt säkerställer att inga kritiska områden förbises i strävan efter att uppnå era hållbarhetsmål.

3. Skaffa ISO14065-ackreditering och överträffa bästa praxis

Achilles Carbon Reduce-program är det enda koldioxidrapporteringsprogrammet som erbjuder både ISO 14064-1:2018-ackreditering på operativ nivå och ISO 14067:2018-ackreditering på produktnivå. Denna ackreditering särskiljer Achilles från andra i branschen och ger garanterad trovärdighet för era ansträngningar att minska koldioxidutsläppen.

Achilles går också längre än att uppfylla efterlevnadsstandarder genom att överträffa kraven i ISO14064-1 och GHG-redovisningsprotokollet. Genom att följa branschens bästa praxis ser Achilles till att ni ligger steget före i arbetet med koldioxidhantering.

4. Internationellt erkännande och acceptans

Achilles är internationellt erkänt och accepterat av regeringar, certifieringsorgan, tillsynsmyndigheter och investerarkollektivet. Godkänns automatiskt av UKAS enligt IAF Multilateral Recognition Agreement (MLA) och 104 andra länder och territorier.

  • Ackrediterad av den brittiska regeringen enligt Climate Change Act 2008 som väg till efterlevnad av koldioxid- (CRC) och energi (ESOS och SECR) förordningar.
  • Ackrediterad av Carbon Disclosure Project som verifieringsstandard för företag som rapporterar till CDP och som leverantör av Science Based Targets (SBTi).
  • Ackrediterad av International Carbon Reduction Offset Alliance (ICROA) – en del av International Emissions Trading Association (IETA)
  • Uppfyller alla klimatrelaterade informationskrav, inklusive TCFD i Storbritannien och BRSR Core i Indien

Detta erkännande ökar trovärdigheten för ert arbete med koldioxidhantering och ger trygghet till intressenter och investerare.

5. Det är mycket kostnadseffektivt

Achilles eliminerar behovet av årlig konsulthjälp, vilket minskar kostnaderna för koldioxidhantering. Genom att tillhandahålla en heltäckande lösning och överföra kunskaper och färdigheter ger Achilles exceptionellt bra valuta för pengarna jämfört med icke-specialiserade konsultföretag.

Achilles skräddarsyr sina program för att tillgodose de specifika behoven hos varje organisation. Oavsett om ni påbörjar er resa mot låga koldioxidutsläpp eller redan är redo för revision ser Achilles till att programmet anpassas till era mål och krav. Genom att skräddarsy metoden ser Achilles till att ni får riktat stöd och vägledning under hela er hållbarhetsresa.

6. Förenklad rapportering

Achilles Carbon Reduce förenklar mätning och redovisning av koldioxidutsläpp genom automatiserad rapportering. Plattformen matar in och beräknar statliga utsläppsfaktorer, vilket gör din rapporteringsprocess effektiv och korrekt.

7. Det fungerar!

Det viktigaste för organisationer och företagsledare som verkligen vill minska sina utsläpp av växthusgaser är att Achilles Carbon Reduce-program har visat sig fungera. I genomsnitt uppnår deltagarna 30% minskning av koldioxidutsläppen från verksamheten under 3-4 år och 50% minskning under 5-6 år. Programdeltagarna har också rapporterat om driftsbesparingar i storleksordningen flera miljoner pund per år.

Om du vill ha större förtroende för din förmåga att uppfylla allt strängare krav på mätning och minskning av koldioxidutsläpp kan du ta reda på mer om hur det är att arbeta med Achilles. Kontakta oss.

Boka en kostnadsfri konsultation nu

← Artikel