Kontaktskjema
7 grunner til at bedriften din bør bruke Achilles for karbonreduksjon

Artikkel

7 grunner til at bedriften din bør bruke Achilles for karbonreduksjon

I en tid der miljøtiltak og bærekraft har blitt en global prioritet, innser bedrifter i økende grad behovet for å redusere sitt eget karbonavtrykk. Konsekvensene av klimaendringer har blitt tydelige, og dette tvinger bedrifter til å ta i bruk mer miljøvennlige praksiser og legge strategier for karbonreduksjon. Å implementere effektive initiativer kan være en skremmende oppgave som krever ekspertise, datadreven innsikt og de riktige verktøyene for å navigere dette komplekse landskapet. Med økende fokus fra myndigheter, regulatører, kunder, investorer og lånegivere på bærekraft, og knapt en uke går uten at store selskaper blir anklaget for «greenwashing» på førstesidene og til og med i rettssaker, er det avgjørende å kunne dokumentere hva du kan gjøre for å unngå dette.

Achilles ordning for karbonreduksjon er laget for å hjelpe selskaper på vei mot netto null. Ordningen tilbyr en omfattende og transformasjonsrettet tilnærming slik at organisasjoner kan ta informerte beslutninger, handle meningsfullt og bidra til en grønnere og mer bærekraftig fremtid, samt nå sine egne bærekraftsmål.

Her er syv grunner til at du trenger å begynne å håndtere måling, styring og rapportering av klimagassutslippene dine med Achilles.

1. Bred erfaring

Achilles har levert løsninger for karbonreduksjon globalt i mer enn 15 år. Vi har ekspertisen og erfaringen som trengs for å hjelpe deg effektivt håndtere karbonutslippene dine. Vi har bevis på at våre strategier og metoder fungere på tvers av industrier og kan veilede deg deretter.

2. En omfattende løsning

Achilles Carbon Reduce-ordningen gir en helhetlig tilnærming til karbonstyring. Den dekker alle aspekter av prosessen for karbonreduksjon og gir en komplett løsning i stedet for en fragmentert tilnærming. Denne integrerte tilnærmingen sikrer at ingen kritiske områder blir oversett i jakten på dine bærekraftsmål.

3. Get ISO14065 Accreditation and exceed best practice

Achilles Carbon Reduce scheme is the only carbon reporting programme to provide both the Operational ISO 14064-1:2018 and Product level ISO 14067:2018 accreditation. This accreditation sets Achilles apart from others in the industry and provides guaranteed credibility for your carbon reduction efforts.

Achilles also goes beyond meeting compliance standards by exceeding the requirements of ISO14064-1 and the GHG accounting protocol. By adhering to industry best practices, Achilles ensures your stay ahead in your carbon management efforts.

4. International Recognition and Acceptance

Achilles is internationally recognized and accepted by governments, certification bodies, regulators, and the investment community. Automatically accepted by UKAS under the IAF Multilateral Recognition Agreement (MLA) and 104 other countries and territories.

  • Accredited by UK government under the Climate Change Act 2008 as route to compliance for carbon (CRC) and the energy (ESOS and SECR) regulations.
  • Accredited by the Carbon Disclosure Project as a verification standard for companies reporting into the CDP and as a Science Based Targets (SBTi) provider.
  • Accredited by the International Carbon Reduction Offset Alliance (ICROA) – part of International Emissions Trading Association (IETA)
  • Meets all climate-related disclosure requirements including TCFD in the UK and BRSR Core in India

This recognition adds credibility to your carbon management efforts, providing assurance to stakeholders and investors.

5. It’s very cost-effective

Achilles removes the need for year-on-year consultancy support, reducing carbon management costs. By providing a comprehensive solution and transferring knowledge and skills, Achilles offers exceptional value for money compared to non-specialist consultancy firms.

Achilles customises its programs to meet the specific needs of each organisation. Whether you are starting your low-carbon journey or are already audit-ready, Achilles ensures that the program aligns with your goals and requirements. By tailoring the approach, Achilles ensures that you receive targeted support and guidance throughout your sustainability journey.

6. Streamlined Reporting

Achilles Carbon Reduce simplifies carbon measurement and disclosure with automated reporting. The platform inputs and calculates government emissions factors, making your reporting process efficient and accurate.

7. It works!

Most importantly for organisations and business leaders that are serious about reducing their GHG emissions, the Achilles Carbon Reduce programme is proven to work. On average, participants achieve 30% reductions in operational carbon over 3-4 years and 50% reductions over 5-6 years. Programme participants have also reported operational savings in the order of several millions of pounds per annum.

If you would like to have more confidence in your ability to meet increasingly stringent carbon measurement and reduction requirements, find out more about working with Achilles. Contact us.

← Artikkel