Komma i kontakt
Oetiska leverantörskedjor: Vad är problemet och hur hanterar man det?

Branschinsikter, Branschinsikter

Oetiska leverantörskedjor: Vad är problemet och hur hanterar man det?

Efter att lagen mot nutida slaveri antogs i det brittiska parlamentet har strålkastarna riktats mot etik och öppenhet ‒ eller bristen på detta ‒ inom leverantörsnätverk.

Ministrar i det brittiska inrikesdepartementet hävdar att enligt den nya lagstiftningen måste stora företag varje år redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för att eliminera slaveri från leverantörskedjan. Storbritanniens första antislaverikommissionär har också tillsatts, nämligen Kevin Hyland, tidigare chef för Scotland Yards avdelning för människohandel. Hans uppgift är att avslöja företag som inte inför rutiner för att bekämpa slaveri.

Det innebär att det blir nödvändigt för inköpsorganisationer att skapa insyn i leverantörskedjan bortom det första ledet.

”När de vet att de övervakas … blir de måna om att ha fläckfria leverantörskedjor”, säger Kevin Hyland till Financial Times. ”Skulle de misslyckas, så avslöjas de ‒ och inget företag i världen vill avslöjas med att anställa slavar.”

Men vad består hotet av, och hur ska företag hantera det?

Oetiskt beteende i leverantörskedjan

Slaveri, tvångsarbete och människohandel är tre av de största riskerna mot etiken i en leverantörskedja. Slaveri innebär, enligt Walk Free Foundation, att man behandlar andra människor som ”egendom”, som kan ”köpas, säljas, bytas eller till och med förintas”. Tvångsarbete är arbete som utförs utan samtycke, dvs. genom hot eller tvång. Människohandel innebär att man genom bedrägeri, hot eller tvång köper människor till slaveri, tvångsarbete eller någon annan form av exploatering.

Dessa handlingar är brott mot mänskliga rättigheter och är tyvärr vanligare än många tror. Walk Free Foundation hävdar att det finns 29,8 miljoner människor i slaveri i dag – inklusive 5 000 slavar i Storbritannien.

National Crime Agency har också konstaterat att antalet potentiella offer för människohandel och tvångsarbete i Storbritannien ökade med 47 procent förra året.

Så varför är kriminalitet inom leverantörskedjan okänd för så många? Forskning från Achilles visar att 40 procent av företag som endast handlade i Storbritannien inte hade någon information alls om leverantörer i andra ledet, och att en av fem organisationer saknade information om leverantörer i andra ledet vid inköp i övriga världen. Slaveri ligger ofta djupt begravt i leverantörskedjan, och även om de komplicerade nätverken gör det svårt att upptäcka kan mycket mer göras för att strama åt nätet kring de inblandade.

För närvarande granskar endast 51 procent av tillverkarna leverantörerna i första ledet. Det finns en stor tillit på leverantörer i första ledet, vilket kan förhindra att leverantörskedjor ställs till svars för sina handlingar.

En anledning till oro är att Achilles upptäckte att endast åtta procent av de stora tillverkarna är ”mycket övertygade” om att deras leverantörer i första ledet inte utnyttjar slavarbete.

Statistiken får stöd av Chartered Institute of Purchasing and Supply. Organisationen visar i en undersökning att 11 procent av företagsledare anser det sannolikt att det förekommer nutida slaveri i deras leverantörskedja och att 72 procent av inköpare som jobbar med leverantörskedjor i Storbritannien helt saknar insyn i leverantörskedjan bortom leverantörer i andra ledet.

Säkra en etisk leverantörskedja

Att skydda sig mot oetiskt beteende i leverantörskedjan handlar i grund och botten om en enda sak: Öppenhet. Det är ingen lätt uppgift att kasta ljus på de mörkaste djupen i leverantörskedjan, men med de rätta rutinerna är det möjligt.

Det första steget är att se till att alla leverantörer fyller i frågeformulär om företagets samhällsansvar som en del av kvalificeringsprocessen. Det betyder att inköpsorganisationer kan identifiera svaga punkter och ta bort högriskleverantörer från processen.

Som medlem i Achilles kan inköpare använda sig av en databas med validerade leverantörer och hantera all leverantörsinformation via en enda databas.

Även kartläggning av leverantörskedjan är ett viktigt verktyg för att säkerställa att hela leverantörsnätverket präglas av etik. Genom att skicka automatiska förfrågningar om information i leverantörskedjan kan företag få bättre förståelse för vad som sker, och var det sker. Det är dock viktigt att få uppslutning bland leverantörerna i första ledet, som då kan hjälpa till att identifiera underleverantörer.

Den sista biten i pusslet för att säkra etiken i en leverantörskedja är att granska kända leverantörer. Det är den fysiska valideringen av ett företags frågeformulär. Achilles revisioner omfattar företags samhällsansvar, hälsa och säkerhet, miljö, koldioxidutsläpp, fabriksutvärdering, kvalitet, verksamhetskontinuitet och personal.

Våra revisioner återspeglar branschkrav, inklusive standarder, bästa praxis och landsspecifika lagar.

Förberedelser för en etisk framtid

Nu när Storbritannien slår ner på oetiskt uppförande i leverantörskedjan gynnas organisationer som kan visa dokumenterad öppenhet och garantera att det inte förekommer kränkningar av mänskliga rättigheter i deras leverantörskedja.

Det är viktigt att ligga ett steg före lagstiftningen, och etiska leverantörsnätverk ger företag stora fördelar.

David Noble, koncernchef för Chartered Institute of Purchasing & Supply (CIPS), sa i ett tal tidigare i år att: ”Konsumenter och företagsledare har ingått en tyst pakt att ’fråga inte, svara inte’ när det gäller leverantörskedjor i Storbritannien. Varken konsumenter eller företagsledare har lärt sig av hästköttskandalen. De förblir lyckligt okunniga om de försummelser som kan genomsyra hela deras leverantörskedjor.”

”Om lagen om nutida slaveri ska ha en chans att eliminera slaveriet från brittiska leverantörskedjor och vi ska undvika en upprepning av hästköttskandalen måste vi stärka inköparna i deras yrkesutövande.”

← Branschinsikter

Get great insights in your inbox every month

Subscribe