Kontaktskjema
Uetiske leverandørkjeder: Hva er problemet og hvordan håndtere det?

Bransjeinnsikt, Bransjeinnsikt

Uetiske leverandørkjeder: Hva er problemet og hvordan håndtere det?

Etter at loven mot moderne slaveri ble vedtatt i det britiske parlamentet, har søkelyset blitt rettet mot etikk og åpenhet – eller mangelen på dette – i leverandørkjeden.

Ifølge ministre i det britiske innenriksdepartementet må store selskaper under den nye lovgivningen hvert år vise hvilke tiltak de har iverksatt for å fjerne slavehold fra leverandørkjeden. Storbritannias første antislaverikommissær har også blitt utnevnt, nemlig Kevin Hyland, tidligere sjef for Scotland Yards avdeling for menneskehandel. Hans oppgave er å avsløre selskaper som ikke innfører prosedyrer for å bekjempe slaveri.

Dette vil gjøre det mer maktpåliggende for innkjøpsorganisasjoner å innføre synlighet i leverandørkjeden utover første ledd.

«Så snart de vet at de overvåkes, vil de ønske seg rene leverandørkjeder», uttalte Kevin Hyland til Financial Times. «Hvis de ikke lykkes, vil de bli avslørt – og ikke noe selskap i verden ønsker å bli fremstilt som slaveholder.»

Men hva er trusselen, og hva kan virksomheter gjøre for å håndtere den?

Uetisk atferd i leverandørkjeden

Slaveri, tvangsarbeid og menneskehandel er tre av de største risikoene mot en etisk leverandørkjede. Slaveri går ifølge Walk Free Foundation ut på å behandle andre mennesker som om de var eiendom som kan kjøpes, selges, handles med eller til og med ødelegges. Tvangsarbeid er arbeid som utføres uten samtykke, dvs. gjennom trusler eller tvang, mens menneskehandel går ut på å kjøpe mennesker gjennom bedrageri, trusler eller tvang til slaveri, tvangsarbeid eller andre former for alvorlig utnyttelse.

Disse handlingene er et brudd på menneskerettighetene og er dessverre vanligere enn mange tror. Walk Free Foundation hevder faktisk at det er 29,8 millioner moderne slaver, deriblant rundt 5000 slaver i Storbritannia.

National Crime Agency har også funnet ut at antall potensielle ofre for menneskehandel og tvangsarbeid i Storbritannia gikk opp med 47 prosent i fjor.

Så hvorfor er denne kriminaliteten som begås i leverandørkjeden, ukjent for mange? Forskning fra Achilles viser at 40 prosent av virksomhetene som bare kjøpte i Storbritannia, ikke hadde noe informasjon om leverandørene i andre ledd, og at ett av fem selskaper ikke hadde noe informasjon om leverandørene i andre ledd på verdensbasis. Slavehold ligger ofte dypt begravd i en leverandørkjede, og mens de kompliserte nettverkene gjør det vanskelig å oppdage, kan det helt klart gjøres mer for å stramme nettet om tilfeller med misbruk.

For øyeblikket er det bare 51 prosent av produsentene som reviderer leverandørene i første ledd regelmessig. De har for en stor del tillit til leverandørene i første ledd, men dette kan hindre at leverandørkjedene blir holdt ansvarlig for handlingene sine.

Achilles fant ut at bare 8 prosent av de store produsentene er svært trygge på at leverandørene i første ledd ikke bruker slavearbeid, og dette gir grunn til bekymring.

Disse tallene støttes av Chartered Institute of Purchasing and Supply. I en studie viste organisasjonen at 11 prosent av bedriftsledere mener at det er sannsynlig at det kan forekomme moderne slaveri i organisasjonens leverandørkjede. Og 72 prosent av de som jobber med leverandørkjeder i Storbritannia, har ikke noe innsyn i leverandørkjeden utover andre ledd.

Sikre en etisk leverandørkjede

Beskyttelse mot uetisk atferd i leverandørkjeden koker ned til én ting: gjennomsiktighet. Det er ikke enkelt å kaste lys på de mørkeste dypene i leverandørkjeden, men med de rette prosessene på plass er det mulig.

Det første skrittet går ut på å sikre at alle leverandørene fyller ut et spørreskjema om samfunnsansvar som ledd i en prekvalifisering. Dette betyr at innkjøpsorganisasjoner kan identifisere svake punkt og fjerne høyrisikoleverandører fra prosessen.

Som medlem i Achilles kan innkjøpere benytte seg av en database med validerte leverandører og administrere all leverandørinformasjon gjennom én enkelt database.

Kartlegging av leverandørkjeden er også et viktig verktøy for å sikre at etikken preger hele leverandørnettverket. Ved å sende automatiserte forespørsler etter informasjon gjennom leverandørkjeden kan virksomheter få en bedre forståelse for hva som skjer, og hvor det skjer. Det er imidlertid viktig å få tilslutning fra leverandørene i første ledd, som så kan bidra til å identifisere underleverandører.

Den siste biten i puslespillet for å sikre en etisk leverandørkjede er å revidere kjente leverandører. Dette er den fysiske valideringen av et selskaps spørreskjema. Achilles’ revisjoner dekker samfunnsansvar, helse og sikkerhet, miljø, karbonutslipp, fabrikkvurdering, kvalitet, forretningskontinuitet og menneskelige ressurser.

Revisjonene våre gjenspeiler bransjekravene, inkludert standarder, beste praksis og landspesifikke lover.

Hvordan forberede seg på en etisk fremtid

Nå som Storbritannia slår ned på uetisk atferd i leverandørkjeden, vil organisasjoner som kan dokumentere åpenhet og gi forsikringer om at det ikke forekommer brudd på menneskerettighetene i leverandørkjeden, gjøre størst fremskritt.

Det er viktig å ligge i forkant av lovgivningen, og etiske leverandørnettverk vil gi selskapene større fordeler.

David Noble, administrerende direktør i Chartered Institute of CIPS, uttalte tidligere i år: «Forbrukere og bedriftsledere har gått inn i en ikke-snakk-ikke-spør-pakt når det gjelder leverandørkjedene i Storbritannia. Verken forbrukerne eller bedriftslederne har lært av hestekjøttskandalen. De er fornøyde med å forbli uvitende om forsømmelsene som kan gjennomsyre hele leverandørkjeden.»

«Hvis loven om moderne slaveri skal ha en sjanse til å utrydde slaveriet fra britiske leverandørkjeder og vi skal unngå en gjentakelse av hestekjøttskandalen, må vi sørge for at de som jobber med anskaffelser i virksomhetene, blir handledyktige.»

← Bransjeinnsikt