Kontaktskjema
Fem trinn for å integrere mål for bærekraft i leverandørkjeden

Bransjeinnsikt

Fem trinn for å integrere mål for bærekraft i leverandørkjeden

De 17 målene for bærekraft ble godkjent av statsoverhoder, regjeringsledere, representanter for FN og organisasjoner fra sivilsamfunnet og næringslivet på forrige generalforsamling i FN.
Disse utgjør en handlingsplan «til folket, av folket og for folket» som vil påvirke selskapenes strategier fra i dag av og frem til 2030.
Målene for bærekraft påvirker ikke bare bedrifters samfunnsansvar, men de har også en global effekt på hele organisasjonen og særlig leverandørkjeden.
Vil du vite hvordan disse målene påvirker håndteringen av anskaffelser og styringen av leverandørkjeden?

Gjør deg kjent med målene for bærekraft og slutte opp om dem
Det er viktig å iverksette tiltak, for eksempel å tilby ledelsen og ansatte opplæring i målene for bærekraft og å oppfordre til initiativer som øker bevisstheten blant leverandørene i kjeden, for å spre kunnskap om målene og øke oppslutningen om dem.

Definer hva som skal prioriteres med hensyn til målene for bærekraft
En inngående analyse av selskapet og leverandørkjeden vil gi oss informasjonen vi trenger for å utarbeide en implementeringsplan slik at målene for bærekraft er tilpasset selskapets art.
I så måte er leverandørrevisjoner et viktig verktøy for effektivt å vurdere leverandørkjeden og iverksette de tiltakene som er nødvendige for å sikre etterlevelse.

Fastsette milepæler og indikatorer
Som FNs Global Compact-nettverk selv forklarte det i den siste revisjonsarbeidsgruppen, krever disse målene, i likhet med bærekraft- og samfunnsansvarsmålene, oppslutning og medvirkning fra alle avdelingene i selskapet. Når vi har sett nærmere på selskapets og leverandørkjedens tilstand, må vi fastsette interne mål og utarbeide en offentlig strategi for mål for bærekraft med målsettinger og forpliktelser som er spesifikke for organisasjonen.

Innarbeid dem i leverandørkjeden
Selskapene må sørge for at de ikke bare når organisasjonens mål, men også at strategien anvendes i hele leverandørkjeden. Ellers vil de ikke kunne håndtere utfordringene de møter, som prosjektstyring i konfliktområder, på en effektiv måte.
Den beste måten å innarbeide disse målene i hele organisasjonen på, er å komme frem til en intern strategi som når hele leverandørkjeden. Den bør bestå av praktiske handlinger som grundig opplæring av leverandørene, etablering av et klagesystem dersom det skulle oppstå tilfeller med manglende etterlevelse i leverandørkjeden og innarbeidelse av målene for bærekraft i selskapets retningslinjer og målsettinger (med hensyn til strategi, økonomi og drift). I Deloittes rapport «2030 Purpose: Good business and better future» finner vi eksempler på hvordan enkelte store selskaper allerede har etablert sine egne strategier for å nå disse målene for bærekraft.

Kommuniser og rapporter
Endelig er det behov for effektiv rapportering og formidling om hele prosessen på nettstedet, i selskapets interne kommunikasjon og i bærekraftrapporten. Et annet alternativ er å utarbeide en egen rapport for målene for bærekraft.
Vil du vite mer? Ikke gå glipp av artikkelen om hvordan oppdager og eliminerer moderne slaveri i leverandørkjeden

← Bransjeinnsikt