Komma i kontakt
Viktiga lärdomar från koldioxidbristen

Branschinsikter

Viktiga lärdomar från koldioxidbristen

Rhiarn Warner
Community Manager – BuildingConfidence

I juni 2018 råkade Storbritannien ut för en utbredd brist på öl, läskedrycker och kött när landet kände av de negativa effekterna av ett koldioxidunderskott.Bristen uppstod på grund av ett problem i leverantörskedjan när många gödselfabriker på Europas fastland stängdes för rutinunderhåll.I Storbritannien var bara två av de fem fabriker som levererar koldioxid i drift.

När krisen var som värst tog vissa ölsorter i JD Wetherspoons pubar slut, Coca-Cola stoppade ett antal produktionslinjer och hemleveransföretaget Ocado fick problem med leveranser av frysta matvaror på grund av brist på kolsyreis, den fasta formen av koldioxid som används för att kyla deras skåpbilar.British Poultry Council var också oroade och varnade för en situation som ”snabbt kunde bli kritisk”.

Problemet har sen dess lugnat ner sig något, men det skapar fortfarande tidningsrubriker i Storbritannien där The Independent rapporterar om låga varulager av till exempel kolsyrat vatten i Sainsburys och Co-Ops butiker.

En tillbakablick visar att problemet kunde ha lösts genom robust inköpshantering.

Vilken sektor du än tillhör, så följer mitt råd i tre punkter.

1) Bygg upp din förståelse av dina leverantörer – ha koll på vilka som är kedjans svagaste länkar. 

Om du har en grundlig förståelse av varje led inom din leverantörskedja, kommer det att hjälpa dig att förstå vilken effekt en brist eller ett driftstopp hos en leverantör kan få på hela produktionen. Kartläggning av leverantörskedjan garanterar att höga standarder gäller inte bara för leverantörer i främsta ledet, utan längs hela kedjan, vilket bekräftar att standarder kan upprätthållas och svagheter identifieras innan de riskerar att skada företagets rykte.

2) Skapa dig en bild av marknadsförhållanden, industriinsikter, förväntade exceptionella händelser och väntad produktivitet för att undvika extrema åtgärder.

Koldioxidbristen är resultatet av en perfekt storm.Koldioxid tillverkas som en biprodukt när gödselfabriker skapar ammoniak.Konsumtionstoppen för gödsel är på vintern, och kemiföretag brukar minska produktionen när sommaren närmar sig.Det låga dagspriset för ammoniak sporrar inte producenter till att snabbt starta upp produktionen av ammoniak (och därigenom koldioxid) igen, vilket i sin tur innebär att lagren har nått bottennivåer.Denna lagerbrist möter en ökad efterfrågan som drivs av ökad konsumtion av mat och dryck orsakad av det varma vädret och fotbolls-VM, och i synnerhet av kolsyrade drycker vilka kräver koldioxid som en del av bryggningsprocessen.

3) Ha tillgång till ett stort antal säkrade alternativa leverantörer för att med kort varsel kunna omlokalisera inköp av viktiga ingredienser eller produkter utan att kvalitet eller rykte komprometteras. 

Det här är speciellt värdefullt och det är här vi kan spela en viktig roll när tillgång till en produkt inte är så enkel.Vi kombinerar omvärldsanalys med enorma mängder bekräftade fakta för att bygga upp en helhetsbild av leverantörers verksamhet, deras riskexponering och vad detta innebär för inköpare.Varje branschspecifikt kvalificeringsfrågeformulär tar tillvara alla de väsentliga detaljer som hjälper inköpare att fatta ett informerat beslut vid inköp och urval.

Vi samarbetar med mer än 175 000 leverantörer inom 10 industrier världen runt och hjälper inköpare att hitta rätt leverantörer, hantera sina affärsrelationer och njuta av ökade nivåer av insyn i och kontroll av hela sina leverantörskedjor.

Läs mer Rhiarn gav ytterligare inblickar i ämnet i en intervju med Supply Management, “CO2 shortage impacts supply”. (“Koldioxidbrist påverkar utbud”)

← Branschinsikter