Kontaktskjema
Hva vi kan lære av CO2-mangelen

Bransjeinnsikt

Hva vi kan lære av CO2-mangelen

By Rhiarn Warner
Community Manager – BuildingConfidence

I juni 2018 sto Storbritannia overfor en omfattende mangel på øl, mineralvann og kjøtt, idet nasjonen fikk merke de negative effektene av manglende tilgang til karbondioksid. Årsaken til problemet var leverandørkjeden, der en rekke produksjonsanlegg for kunstgjødsel på det europeiske fastlandet stengte ned for rutinemessig vedlikehold. I Storbritannia var kun to av fem anlegg som leverer CO2, i drift.

Da krisen var på sitt verste, gikk JD Wetherspoon-pubene tom for enkelte typer øl, Coca-Cola stoppet forskjellige produksjonslinjer og online-forhandleren Ocado hadde problemer med å levere frossen mat på grunn av mangel på tørrisen (som er CO2 i fast form) som brukes i kjølebilene deres. The British Poultry Council var også bekymret, og advarte om at situasjonen «raskt kunne bli kritisk».

Selv om det siden har vært forholdsvis stille om saken, skaper den fremdeles overskrifter i Storbritannia. The Independent rapporterer at Sainsbury’s- og Co-Op-butikkene har lav lagerbeholdning av varer slik som kullsyreholdig vann.

Ser vi tilbake på det som skjedde, så kunne nok saken vært løst med mer robust anskaffelsesstyring.

Mitt råd, uansett hvilken sektor det gjelder, kommer i tre deler.

1) Bygg opp forståelse av leverandørene dine – identifiser de svake leddene i kjeden. 

Inngående kjennskap til leverandørkjeden din på hvert nivå vil gi deg en bedre forståelse av hvilken effekt manglende levering fra, eller driftsstans hos, én leverandør kan ha på den generelle produksjonen.  Kartlegging av leverandørkjeden sikrer at høye standarder ikke bare gjelder for hovedleverandører, men også er gjennomgående i kjeden – slik kan standarder opprettholdes og svakheter identifiseres før de blir et problem som kan gjøre skade på omdømmet.

2) Dann deg et bilde av markedsforholdene, bransjerelaterte erfaringer, kommende spesielle begivenheter og forventet produktivitet for å iverksette forebyggende tiltak.

Mangelen på CO2 er resultatet av en perfekt storm.  CO2 er et biprodukt fra ammoniakk dannet ved produksjonsanlegg for kunstgjødsel. Hovedetterspørselen etter gjødsel er på vinterstid, så kjemikalieprodusenter vil tradisjonelt sett redusere produksjonsnivået når sommeren nærmer seg. Dagens lave ammoniakkpriser gjør at produsenter er lite motivert til å raskt gjenoppta produksjonen av ammoniakk (og dermed CO2). Det betyr at tilførselen er på et historisk lavt nivå.  Denne mangelen på tilførsel kom samtidig med en økning i etterspørselen drevet av høyere mat- og drikkeforbruk på grunn av det varme været og fotball-VM – da særlig etterspørselen etter kullsyreholdige drikker som krever CO2 som del av fremstillingsprosessen.

3) Sørg for tilgang til et bredt spekter av kvalitetssikrede alternative leverandører som kan levere hovedingredienser eller produkter på kort varsel, uten å gå på akkord med kvalitet eller omdømme. 

Dette er spesielt nyttig, og er et område der vi kan spille en viktig rolle når tilgang til et produkt er mer komplisert. Vi kombinerer forretningsanalyse med store mengder validerte data for å bygge et komplett bilde av leverandørers virksomheter, deres eksponering for risiko og hva dette betyr for innkjøpere. Hvert bransjespesifikke prekvalifiseringsskjema fanger opp alle de essensielle opplysningene som kan hjelpe innkjøpere med å ta informerte avgjørelser i søke- og utvelgelsesprosessen.

Med over 175 000 leverandører på tvers av 10 bransjer globalt hjelper vi innkjøpere med å finne de rette leverandørene. Vi administrerer relasjonene deres og gir dem gjennomgående høyere nivåer av synlighet og kontroll i leverandørkjeden.

Les mer Rhiarn utdyper dette emnet i et intervju med Supply Management: «CO2-mangel virker inn på forsyningen».

← Bransjeinnsikt