Komma i kontakt
Offshore Europe 2019: tre viktiga lärdomar

Artikel, Artikel

Offshore Europe 2019: tre viktiga lärdomar

Under Offshore Europe, som anses vara ett av Europas ledande prospekterings- och produktionsevenemang, träffades tekniska experter från hela världen för att dela kunskaper och knyta nya kontakter.

Eftersom vi under över 20 år har hjälpt olje- och gasleverantörskedjor att bli effektivare, produktivare och hållbarare var det självklart att vi absolut inte skulle missa det här evenemanget.

Årets tema var branschens pågående övergång till att bli koldioxidfri, och de möjligheter och utmaningar som inköpare och leverantörer stöter på. Under de tre dagarna med över 38 000 deltagare var konferensen i Aberdeen ett myller av innovativ teknik och toppmoderna lösningar på de mest akuta problem som offshoreindustrin står inför idag.

Achilles försäljningschef, Gareth Adams, var på plats under hela evenemanget. Han lyssnade på föredrag och talade med leverantörer och inköpare om hur branschen förändras och hur leverantörskedjor kan anpassas. Här är tre viktiga lärdomar från evenemanget:

Hållbarhet är inte bara efterlevnad

Hållbar drift är en viktig fråga för alla som deltog på Offshore Europe i år, men termen har olika betydelse för olika företag. Många föreläsare fokuserade på automatisering, AI och annan transformativ teknik, som till exempel olika sätt att minska utsläpp och avfall, men utmaningen med hållbarhet handlar ofta om mer än att utnyttja teknik.

Till exempel har företag verksamma i Storbritannien under de senaste åren fokuserat på mänskliga rättigheter och modernt slaveri. Enligt Modern Slavery Act 2015 måste företag, som levererar varor och tjänster i Storbritannien och har en årsomsättning på 36 miljoner pund eller mer, publicera ett uttalande om modernt slaveri som redogör för organisationens och leverantörskedjans struktur, due diligence (företagsbesiktning) och policyer. För andra företag handlar hållbarhetsutmaningar mer om att minska avfall och utsläpp.

Ett genomgående tema på konferensen var att hållbarhet inte bara handlar om att kryssa för rutor. Vi är ivriga förespråkare för uppfattningen om att ökad hållbarhet handlar om att införa ett organisatoriskt tankesätt med kontinuerlig förbättring. Vi har hjälpt många företag att förstå sin miljöpåverkan och att skapa en genomförbar strategi för att minska den.

Insyn i leverantörskedjan är en viktig fråga

Majoriteten av företagen som vi talade med på Offshore Europe 2019 skulle vilja ha större global insyn i sina leverantörskedjor. Det finns flera potentiella fördelar med detta. Företag som föredrar ett förvärvsinriktat tillvägagångssätt, som till exempel Worley, behöver höga tillsynsnivåer för att kunna bevaka hur olika delar i den globala verksamheten fungerar, medan andra bara vill ha bättre kunskap om de lägre leden.

Oavsett syfte, så märkte vi ett stort intresse för kartläggning av leverantörskedjan bland de inköpare vi talade med. Vi tror att offshoreindustrin kommer att anamma den här processen under de kommande tio åren, och vi ser fram emot att använda vår omfattande kunskap, expertis och dataanalys för att ge företag större insyn.

Fortfarande mycket man kan göra med digitalisering

World Economic Forum uppskattar att digitalisering motsvarar affärsmöjligheter värda över 1 biljon dollar för olje- och gasindustrin. Digital teknik har hög potential eftersom verksamheter och leverantörskedjor står inför globala utmaningar vad gäller leveransavbrott, hålla nere produktionskostnader och upprätthålla tillgångshälsa. Digitalisering kan göra offshoreindustrin säkrare, smartare och snabbare på flera sätt – från att sänka produktionskostnader och öka operativ effektivitet genom att tillverka säkrare utrustning, som kräver mindre underhåll, till att minska spill och icke-produktiv tid.

Olyckligtvis släpar upphandlingssektorn fortfarande efter när det gäller att anamma digitaliseringens potentiella styrka. Trots att det finns ett uttalat intresse bland företagen vi talade med på Offshore Europa, och bland företagen i våra nätverk, utgör avsaknad av budget och användning av gamla system hinder för upphandlingspersonal. Vår expertis inom flera sektorer innebär att vi kan tillhandahålla information som vi har fått från hela världen och inom olika branschers metoder för leverantörshantering och kvalificering.

Om det var något framgick tydligt från Offshore Europe 2019 så är det att offshoreindustrin genomgår stora förändringar. Både inköpare och leverantörer söker nya sätt att anpassa hur de samarbetar för att möta utmaningarna med hållbarhet och leveransavbrott. Vi har produkter och tjänster som inte bara bidrar till att hantera den här förändringen effektivt utan dessutom skapar produktivare och öppnare leverantörskedjor.

Läs mer om våra tjänster och nätverk här idag.

← Artikel