Komma i kontakt
Digitalisering och framtiden inom olje- och gasleverantörskedjan

Artikel

Digitalisering och framtiden inom olje- och gasleverantörskedjan

Enligt World Economic Forum skapar digitalisering affärsmöjligheter värda 1 biljon dollar för olje- och gasbolag. Genom att utnyttja nya digitala lösningar inriktade på områden som livscykelhantering av tillgångar, samarbete och kundengagemang kan olje- och gasbolag i Europa förändra sina affärs- och verksamhetsmodeller.

Men det räcker inte att införa digitala lösningar och tro att de ska göra underverk.

Det finns mycket som hindrar förändringar i olje- och gasbranschen, vilket leder till att branschen halkar efter i digitaliseringen av leverantörskedjor. Branschens regelverk är inte anpassat till den typ av datadelning som vi ser idag. Dessutom saknar branschens ekosystem datastandardisering och datadelningssystem – brådskan att bli först till oljan innebär ofta att hastighet prioriteras högre än effektivitet, vilket leder till högre kostnader.

Trots att olje- och gasbolag är lite försiktiga vad gäller digitalisering blir fördelarna allt tydligare i andra branscher. Digitalisering utgör en uppenbar möjlighet för prospekterings- och produktionsbolag, s.k. upstream bolag , i hela olje- och gasleverantörskedjan.

Så här kan branschen komma ikapp.

Potentiella fördelar för upstream bolag

Uppströmsbolag inom olja och gas i Europa kan spara upp till 73 miljarder dollar om året med digitalisering. Prospektering och produktion av olja och gas kräver att stora mängder seismisk och geologisk data analyseras. Leverantörskedjorna är dessutom invecklade med oljeplattformar och andra komplexa tillgångar. Och projekt utförs oftast i högriskmiljöer.

Enligt energikonsulten Wood Mackenzie ligger lösningen i att minska kostnader och risker genom att använda digitala lösningar utvecklade utanför branschen, snarare än förlita sig på interna tillämpningar. Till exempel har tillverkningsindustrin och detaljhandeln börjat använda digitala lösningar som har gjort det lättare för dem att möta efterfrågan, förutse flaskhalsar och öka effektiviteten.

Lärdomarna från de här branscherna kan tillämpas på uppströms olje- och gasleverantörskedjor. Avancerad dataanalys är ett viktigt sätt för företag att undvika potentiellt dyra störningar samtidigt som förebyggande underhåll kan minska driftstopp på anläggningar. Produktionskostnader kan sänkas om man inför maskininlärning och Internet of Things (IoT).

Vi befinner oss i en tid av snabb teknisk innovation. Startupföretag och etablerade företag kommer med lösningar inom allt från energi till sjukvård som kommer att revolutionera hur branscherna fungerar. Olja och gas utgör inget undantag.

Digitalisering av leverantörskedjan – en viktig möjlighet

Digitaliseringen påverkar inte bara hur man hittar och utvinner olja och gas, utan kan även ha stor inverkan på hur branschens leverantörskedjor fungerar. Många nya tekniker som dyker upp ser ut att göra leverantörskedjorna mindre linjära och mer inbördes sammankopplade. Från att skapa snabbare beslutsfattande till att öppna upp silomentalitet bidrar digitalisering till att hjälpa inköpare och leverantörer att hitta varandra och skapa effektivare samarbeten.

Självklart tycker vi att det är fantastiskt. Men en undersökning utförd av McKinsey under 2017 visade att digitaliseringsnivån för de flesta leverantörskedjor bara ligger på 43 procent. Och detta trots att transparens uppges av många som ett viktigt verksamhetsmål. Olje- och gasbolag i Europa ignorerar således ett viktigt verktyg när det gäller att uppnå det här målet och ett antal vanliga upphandlingsproblem kan vara orsaken.

Beslutsfattare inom upphandling är ofta medvetna om hur en digital lösning kan gynna deras verksamhet, men avsaknad av finansiering och låg prioritering i kombination med problem att integrera ny teknik i befintliga system sätter ofta käppar i hjulen. Vilket gör uppgiften att hitta rätt digitala lösning och dess fördelar ännu viktigare.

Skapa mervärde inom olje- och gasleverantörskedjan

Det är viktigt att klargöra fördelarna med ökad digitalisering inom olje- och gasleverantörskedjorna. Så vi ska ta en snabb titt på några av de viktigaste teknikerna:

Artificiell intelligens (AI)

Den största fördelen med AI största fördel är automatiseringen av enformiga och tidskrävande processer som exempelvis screening och kvalificering av leverantörer. Stora besparingar kan göras om man flyttar över dessa uppgifter till ett intelligent automatiserat system.

Men det finns mer man kan göra. Virtuella personliga assistenter och kognitiva upphandlingsrådgivare kan tillhandahålla sammanfattningar av revisioner och ge rekommendationer om kvalificerade leverantörer, resultat och riskhantering. AI kan lyfta beslut till en ny nivå genom att analysera historisk data, kända brister, geologisk och seismisk data och annan relevant information på bara några sekunder.

Stordata och prediktiv analys

Olje- och gasindustrin karaktäriseras av komplexa och ofta utmanande globala leverantörskedjor. Avancerad dataanalys kan hjälpa inköpare att samla in, verifiera och använda stora mängder data. Potentiella fördelar är allt från att på ett konsekvent sätt introducera nya leverantörer till att hantera flaskhalsar som dålig lagerhantering och försenade leveranser.

Bättre användning av data innebär att det går snabbare att profilera leverantörer och att anlita dem. Leverantörsdatabaser där upphandlingsteam snabbt kan söka bland företag för att hitta den information de behöver, till exempel kvalificering, regelefterlevnad och finanser, har all information som krävs på en enda plats.

Internet of Things (IoT)

Molntjänster och IoT går samman och skapar nätverk med anslutna enheter och medarbetare i varje skede inom olje- och gasleverantörskedjan. Två stora fördelar är fjärrhantering av arbetskraften och realtidsövervakning av processer och utrustning. Med molntjänster kan verksamheter koordineras centralt för medarbetare som är utspridda på stora arbetsområden. Platschefer får en överblick i realtid av alla aspekter avverksamheten på ett säkert och verifierbart sätt.

Utmaningen för inköpare

Trots att digitalisering har uppenbara fördelar för olje- och gasbolag i Europa är det ingen garanti för att det blir lätt för inköpsteamen att införa dem. Även om de lyckas säkra budgeten, få med sig ledningen och räkna ut hur de kan integrera lösningarna i sina befintliga system kan digitaliseringen fortfarande vara en utmaning.

Det är viktigt att utnyttja den kunskap och expertis som andra sektorer har byggt upp när de har infört digitala lösningar i sina leverantörskedjor. Delad information och lärdomar av bästa praxis både i och utanför branschen är avgörande för att klara av det här och för att uppnå digitaliseringens potentiella fördelar.

Vi kan hjälpa dig att hitta vägen till digitalisering inom din olje- och gasleverantörskedja. Vår expertis inom flera sektorer hjälper oss att använda bästa praxis i upphandlingsvärlden och inom leverantörshantering.

Vår nya leverantörssökfunktion Oil and Gas Europe förenar Achilles-nätverken JQS och FPAL och ger inköpare från hela Europa möjlighet att arbeta tillsammans. Många olje- och gasbolag börjar nu arbeta med förnybara energikällor och vill dra nytta av den höga expertisnivå som brittiska och norska operatörer har uppnått efter årtiondens arbete på Nordsjön. Olja och gas är en global bransch, men den behöver lokal kunskap och expertis för att uppnå de bästa resultaten. Och det är exakt det som våra nätverk handlar om.

Digitalisering utgör en stor möjlighet för olje- och gasbranschen som vi ännu inte har tagit tillvara. Förhoppningsvis ser vi snart en ändring.

← Artikel