Kontaktskjema
Digitalisering og fremtiden til leverandørkjeden i olje- og gassindustrien

Artikkel

Digitalisering og fremtiden til leverandørkjeden i olje- og gassindustrien

Verdens økonomiske forum antar at digitalisering representerer en mulighet for olje- og gasselskapene som er verdt 1 billion dollar. Ved å utnytte fremvoksende digitale løsninger rettet mot områder som levetidsforvaltning av ressurser (asset lifecycle management), samarbeid og kundeengasjement kan olje- og gasselskapene i Europa forvandle virksomheten og driftsmodellene.

Men det er ikke bare å få på plass digitale løsninger og tro at de skal gjøre underverker.

Det er en rekke barrierer mot endringer i olje- og gassektoren, noe som skyldes at industrien ligger etter når det gjelder digitalisering av leverandørkjedene. For det første ble ikke bransjens rammebetingelser utviklet med den typen datadeling vi ser i dag, i tankene. For det andre har det vært en mangel på datastandardisering og datadeling i økosystemene i hele bransjen – jaget etter å få tak i den første oljen har ført til at fart har vært prioritert foran effektivitet, noe som har fått kostnadene til å øke.

Mens olje- og gasselskapene er litt tilbakeholdne når det gjelder digitalisering, er andre bransjer i ferd med å dra nytte av fordelene. Digitalisering er en opplagt mulighet for oppstrøms selskaper og leverandørkjeden i olje- og gassindustrien som et hele.

La oss se nærmere på hvordan bransjen kan begynne å ta igjen det forsømte.

De potensielle fordelene for oppstrøms oljevirksomheter

For oppstrøms olje- og gasselskaper i Europa kan digitalisering føre til besparelser på opptil 73 milliarder dollar i året. Oljeleting og olje- og gassproduksjon krever analyse av enorme menger seismiske og geologiske data, og i tillegg består de kompliserte leverandørkjedene av offshore-plattformer og andre kompliserte ressurser. Prosjekter finner også regelmessig sted i høyrisikomiljøer.

Konsulentselskapet Wood Mackenzie tror at nøkkelen til å redusere kostnadene og risikoen er å utnytte eksterne digitale løsninger snarere enn å satse på bransjeinterne tilnærminger. Bransjer som produksjon og detaljhandel har tatt i bruk digitale løsninger som bidrar til at de kan imøtekomme etterspørselen raskere, forutse flaskehalser og øke effektiviteten.

Innsikten fra disse bransjene kan brukes på oppstrøms leverandørkjeder i olje- og gassindustrien. Med avansert dataanalyse kan selskaper unngå potensielt kostbare avbrudd, mens forskriftsmessig vedlikehold kan føre til store reduksjoner i antall driftsstans på anlegg. Produksjonskostnader kan senkes gjennom innføring av maskinlæring og tingenes internett.

Vi befinner oss midt i en periode med intens teknologisk nyskaping. Nyetablerte bedrifter og etablerte selskaper innenfor alt fra energi til helsetjenester innfører løsninger som endrer den daglige driften i bransjene. Det bør ikke være annerledes innenfor olje og gass.

Digitalisering av leverandørkjeden: en viktig mulighet

I tillegg til at digitaliseringen endrer måten vi finner og leter etter olje på, kan den ha omfattende effekter på måten bransjens leverandørkjeder opererer på. Det enorme antallet teknologiske nyskapinger som vokser fram, vil gjøre leverandørkjedene mindre lineære og mer sammenknyttet. Digitaliseringen kan – gjennom alt fra å muliggjøre raskere, mer informert beslutningstaking til å bryte opp de funksjonelle siloene som tidligere har svekket delingen av data – hjelpe innkjøpere og leverandører med å etablere kontakt og samarbeide mer effektivt.

Vi synes selvsagt at det er en god ting. Men en McKinsey-undersøkelse fra 2017 viste at de fleste leverandørkjedene bare hadde et digitaliseringsnivå på 43 %. Dette til tross for at mange har oppgitt at transparens i leverandørkjeden er et viktig mål for driften. Olje- og gasselskaper i Europa overser et viktig verktøy når det gjelder å nå dette målet, og en rekke vanlige innkjøpsutfordringer kan være grunnen.

De som tar innkjøpsbeslutninger, ser ofte at en digital løsning kan være gunstig for driften, men manglende budsjett og mangel på organisatorisk press i tillegg til problemet med å integrere ny teknologi i gamle systemer, står ofte i veien. Dette gjør oppgaven med å identifisere de rette digitale løsningene og fordelene med dem enda viktigere.

Tilføre leverandørkjeden i olje- og gassindustrien verdi

Et viktig aspekt når det gjelder å øke digitaliseringen av leverandørkjeden i olje- og gassindustrien, er å formidle informasjon om fordelene. La oss ta en rask titt på noen av de viktigste teknologiene:

Kunstig intelligens

Den største fordelen med kunstig intelligens kommer fra automatiseringen av gjentakende og tidkrevende prosesser som leverandørscreening og kvalifisering. Tids- og kostnadsbesparelsene man kan oppnå ved å overføre disse oppgavene til automatiserte systemer, kan være betydelige.

Men det er ikke alt. Virtuelle personlige assistenter og kognitive innkjøpsrådgivere kan levere revisjonssammendrag og komme med anbefalinger om kvalifiserte leverandører, ytelse og risikostyring. Kunstig intelligens kan også gi beslutningstakingen i en organisasjon et løft ved å analysere historiske data, kjente sviktpunkt, geologiske og seismiske data og annen relevant informasjon på et par sekunder.

Stordata og prediktiv analyse

Olje- og gassindustrien er definert av kompliserte og ofte utfordrende globale leverandørkjeder. Avanserte dataanalyser kan hjelpe innkjøpere med å samle inn, verifisere og utnytte enorme datamengder. Dette har en rekke potensielle fordeler – fra å samkjøre introduksjonen av leverandører til å håndtere vanlige flaskehalser som dårlig lagerstyring og forsinkede forsendelser.

Bedre bruk av data kan bidra til at profileringen og introduksjonen av leverandører går mye raskere. Leverandørdatabaser gjør at innkjøpsteam raskt kan finne informasjonen de trenger om selskaper, som informasjon om kvalifisering, etterlevelse og økonomi – og de tilbyr all informasjonen på ett sted.

Tingenes internett

Nettskyen og tingenes internett skaper nettverk av tilkoblede enheter og arbeidstakere i alle ledd av leverandørkjeden i olje- og gassindustrien. De to viktigste fordelene med dette er fjernstyring av arbeidsstyrker og sanntidsovervåking av prosesser og utstyr. Når arbeidstakere er spredt over store områder, gjør nettskyen det mulig å koordinere arbeidet deres sentralt. På samme måte kan anleggssjefer holde en sikker og reviderbar sanntidsoversikt over alle aspekter ved driften.

Utfordringen for innkjøpere

Selv om fordelene ved digitaliseringen er åpenbare for olje- og gasselskapene i Europa, er det ingen garanti for at implementeringsoppgaven er enkel for innkjøpsteamene. Selv om de kan sikre et stort nok budsjett og tilslutning fra ledelsen, for så å finne ut hvordan de skal integrere de nye løsningene med de gamle systemene, kan digitaliseringen fortsatt vise seg å være en utfordring.

Det er viktig å utnytte erfaringen og ekspertisen som andre sektorer har bygget opp etter å ha brukt digitale løsninger i leverandørkjedene i flere år. Å dele og dra lærdom av beste praksis, både fra bransjeinterne og eksterne aktører, vil være avgjørende for å overvinne disse utfordringene og høste digitaliseringens potensielle frukter.

Vi kan hjelpe dere i digitaliseringen av leverandørkjeden. Vår tverrsektorielle ekspertise gjør at vi kan utnytte beste praksis fra alle som driver med innkjøpsstyring og styring av leverandørkjeden.

Oil and Gas Europe fører sammen Achilles JQS- og FPAL-nettverkene, slik at innkjøpere fra hele Europa kan samarbeide. Siden mange olje- og gasselskaper går over til fornybar energi, ønsker de å utnytte ekspertisen britiske og norske operatører har tilegnet seg etter tiår med arbeid i Nordsjøen. Olje og gass er en global industri, men en som fortsatt er avhengig av lokal kunnskap og ekspertise for å få de beste resultatene. Det er akkurat det nettverkene våre handler om.

Digitalisering er en stor mulighet for olje- og gassindustrien, og en som ikke er fullt utnyttet ennå. Forhåpentligvis vil dette snart endre seg.

← Artikkel