Komma i kontakt
Hur ser framtiden ut för den brittiska olje- och gassektorn?

Branschinsikter, Branschinsikter

Hur ser framtiden ut för den brittiska olje- och gassektorn?

Av Malcolm Wilson, sektorchef – naturresurser.

I fjol var det 20 år sedan Achilles FPAL, vårt leverantörskedjenätverk för organisationer inom den europeiska olje- och gassektorn, bildades. På den tiden var det ingen som kunde föreställa sig hur tekniska framsteg skulle påverka oss, och vi var heller inte förberedda på de mer utmanande tider som väntade branschen ‒ men vårt leverantörskedjenätverk är fortfarande intakt.

För att reflektera kring denna milstolpe vill jag dela min insikt i hur sektorn har förändrats under denna period, och vart jag tror att olje- och gasindustrin är på väg framöver.

Den brittiska olje- och gassektorn för 20 år sedan

Olje- och gassektorn har förändrats mycket sedan Achilles FPAL bildades för 20 år sedan, 1997. På den tiden dominerades branschen av välkända aktörer som BP och Shell, som övervakade driften av de stora fälten på den brittiska kontinentalsockeln.

Sedan dess har de avyttrat tillgångar, och vi har fått bevittna en del fragmentering. Nystartade operatörer har trätt in på marknaden och därmed ändrat utformningen av branschen.

Men det är uppmuntrande att många av de ursprungliga medlemmarna, som BP, Shell och Total, från tiden då Achilles FPAL bildades fortfarande är med i nätverket efter alla dessa år. Under senare tid har de fått sällskap av en rad andra operatörer, som Chrysaor, Cuadrilla och PD&MS, och i dag består vårt nätverk av nästan 80 inköpsorganisationer.

Nya utmaningar

På senare tid har den enorma nedgången i oljepriset skapat en mycket svår situation för olje- och gasbolagen. I början av 2016 föll priset på ett fat från cirka 110 dollar till under 30 dollar, vilket skapade ett extremt utmanande landskap för leverantörer, operatörer och entreprenörer eftersom priserna fortsatte att fluktuera.

Situation är nu delvis återställd, och dagens priser ligger i intervallet 70 till 80 dollar fatet. Men sedan dess har vi upplevt en betydande minskning av antalet leverantörer som är registrerade i Achilles FPAL. Flera faktorer ligger bakom denna nedgång. Företag har gått i konkurs och färre kontrakt som annonseras ut. Vi har även sett som leverantörer har slagits ihop eller köpt upp konkurrenter för att få branschen att fungera bättre för dem. Operatörernas fokus på kostnadsreduktion är nu ett permanent inslag på den brittiska kontinentalsockeln om verksamheten ska vara hållbar de närmaste 30 åren.

Hälsa och säkerhet spelar också en viktig roll, vilket den tragiska Piper Alpha-olyckan är en dyster påminnelse om. I år är det 30 år sedan gasexplosionen där 167 oljeplattformsarbetare miste livet. Operatörer har inte råd att vara självbelåtna. Åldrande infrastruktur utgör också en speciell utmaning som eventuellt hör ihop med en motvilja att göra de nödvändiga långsiktiga investeringarna i säkerhetskritiskt arbete. Entreprenörskompetens är en viktig fråga eftersom det är här de flesta olyckor sker statistiskt sett. Det skapar starka skäl för effektiv revision och kvalitetssäkring av leverantörer.

Hur är situationen idag?

Trots utmaningarna under de senaste åren tror jag att Achilles FPAL och resten av branschen har goda möjligheter att göra den brittiska kontinentalsockeln till en plats där inte bara min dotter kan hitta anställning utan också min dotterdotter om 20 år. Vi går en ljus framtid till mötes!

Situationen ser ut att stabiliseras igen. Dagens oljepriser gör det möjligt för operatörer att bli lönsamma, vilket gynnar leverantörskedjan när det gäller kontraktsmöjligheter för underleverantörer.

Både Shell och BP har på nytt bekräftat att de satsar på Nordsjön. BP har som mål att fördubbla Nordsjöproduktionen, medan Shell investerar stort i Penguins-fältet. Nyare konkurrenter i Nordsjön inkluderar stora aktörer som Equinor med det spännande Mariner-fältet och Chrysaor, som har satsat 3,8 miljarder pund på att ingjuta nytt liv i tidigare Shell-tillgångar.

Vad erbjuder framtiden

Även om det är uppmuntrande att sektorn börjar återhämtat sig tror jag att den har förändrats väsentligt. Naturligtvis har det varit många prisfluktuationer under de senaste 20 åren, men effekterna av den senaste nedgången kommer att bli mycket mer långvariga. Den har medfört att hela branschen har blivit mer kostnadsmedveten, och jag tror inte att vi återser dess forna glansdagar ‒ det här är en vändpunkt för sektorn.

Tidigare hämtade man upp olja och gas ur marken så snabbt som möjligt så att projekten snabbt genererade pengar, oavsett kostnad för hög borrhastighet och arbetskraft. Höga oljepriser gjorde detta möjligt under lång tid. I framtiden tror jag att det blir nödvändigt att fästa större uppmärksamhet på kostnaderna. Säkerhets-, kvalitets- och utbildningsstandarder måste förbli höga även om oljepriset är mycket lägre än tidigare, så det blir nödvändigt att anta ett mer måttfullt tillvägagångssätt. Inte minst med tanke på att 80 000 arbetare i den åldrande arbetsstyrkan kommer att gå i pension eller lämna branschen innan 2035, samtidigt som 40 000 nya jobb skapas enligt en ny undersökning.

Dessutom är det tydligt att öppenhet fortsätter att stå i fokus tillsammans med etik i leverantörskedjorna. Inköpare vill inte återvända till en tid då de hade favoritleverantörerna i en ”svart bok”. De vill hellre använda sig av en öppen marknad och arbeta med innovativa, framsynta leverantörer, som de kan hitta med hjälp av Achilles FPAL.

Tekniken är mycket viktigare i dag än den var för 20 år sedan. Vi hjälper fortfarande nya leverantörer att komma in på marknaden, och vi fortsätter att anpassa oss för att tillgodose kundernas behov. Ändringarna vi har gjort i Achilles FPAL de senaste åren innefattar bland annat att vi har lagt till information om lagen Modern Slavery Act 2015 och riktlinjer för bekämpande av mutor och korruption, som det nu fästs mycket större vikt vid på grund av efterlevnadskrav.

Vi har också utvidgat omfattningen av revisionerna till att inkludera faktorer som kompetens. Vilket innebär att de nu är ännu mer relevanta med tanke på våra kunders krav. Säkerhet förblir ett centralt fokus, och Achilles har framgångsrikt testat revisioner anpassade till de nya IOGP-423-riktlinjerna för entreprenörer som samarbetar i en kontraktsmiljö. Denna tjänst kommer att rullas ut till inköpare under de kommande månaderna.

Achilles FPAL

Achilles FPAL drivs fortfarande av en vald styrkommitté som representerar inköpare, leverantörer och ledande branschorgan. De administrerar ändringar i nätverket, godkänner dem och håller plattformen är uppdaterad. Styrkommittén ger tydliga råd och vägledning ‒ en uppgift som kommer att vara mycket viktig när nätverket ska uppfylla inköparnas och leverantörers skiftande krav de närmaste tio åren.

Generellt tror jag att vi kommer uppleva en stabil uppgång i branschen, och att Achilles FPAL har en viktig funktion i den. Vi är definitivt klara för de kommande 20 åren ‒ det råder ingen tvekan om det.

Besök Achilles FPAL-nätverkssidan för att läsa mer.

← Branschinsikter