Kontaktskjema
Hvordan ser fremtiden ut for den britiske olje- og gassektoren?

Bransjeinnsikt

Hvordan ser fremtiden ut for den britiske olje- og gassektoren?

Av Malcolm Wilson, leder for sektoren – naturressurser

I fjor var det 20 år siden Achilles FPAL, leverandørkjedenettverket for organisasjoner som jobber i den europeiske olje- og gassektoren, ble etablert. Den gangen var det ingen som kunne se for seg hvordan de teknologiske fremskrittene ville påvirke oss, og vi var heller ikke forberedt på noen av de mer utfordrende tidene bransjen har opplevd. Men vi holder fortsatt stand.

For å reflektere rundt denne milepælen vil jeg si litt om min egen forståelse av hvordan sektoren har endret seg i denne perioden, og hvor jeg tror olje- og gassindustrien er på vei i tiden fremover.

Den britiske olje- og gassektoren for 20 år siden

Olje- og gassektoren har forandret seg en god del siden Achilles FPAL ble etablert for 20 år siden, i 1997. På den tiden var industrien dominert av velkjente aktører som BP og Shell, som hadde oppsyn med driften av de store feltene på den britiske kontinentalsokkelen.

Siden den gang har de solgt unna eiendeler, og vi har vært vitne til en del fragmentering. Nyoppstartede operatører har kommet inn på markedet, noe som har endret utformingen av bransjen.

Det er betryggende at mange av de opprinnelige medlemmene som var med da Achilles FPAL ble etablert, som BP, Shell og Total, fortsatt er en del av nettverket etter alle disse årene. I nyere tid har de fått følge av en rekke andre, som Chrysaor, Cuadrilla og PD&MS, og i dag består nettverket vårt av nesten 80 innkjøpsorganisasjoner.

Nye utfordringer

I senere tid har det enorme fallet i oljeprisene skapt en svært vanskelig situasjon for olje- og gasselskapene. I begynnelsen av 2016 falt prisen på et fat fra rundt 110 til under 30 dollar, noe som skapte en ekstremt utfordrende situasjon både for leverandører, operatører og entreprenører, med priser som fortsatte å svinge.

Denne situasjonen er nå delvis gjenopprettet, og dagens priser ligger i området 70 til 80 dollar fatet. Men siden da har vi opplevd en markant reduksjon i antall leverandører som er registrert i Achilles FPAL. Det er flere faktorer i spill bak denne nedgangen, inkludert selskaper som går konkurs, og færre annonserte kontraktsmuligheter, men også leverandører som fusjonerer med eller kjøper opp konkurrentene for å få en bedre posisjon i industrien. Operatørenes fokus på kostnadsreduksjon er nå en forutsetning på den britiske kontinentalsokkelen hvis den skal være bærekraftig de neste 30 årene.

Helse og sikkerhet spiller også en viktig rolle, noe den tragiske Piper Alpha-ulykken er en dyster påminnelse om. I år er det 30 år siden gasseksplosjonen som førte til at 167 oljeplattformarbeidere mistet livet. Operatørene har ikke råd til å være selvtilfredse. Det er også spesielle utfordringer knyttet til en aldrende infrastruktur, med en mulig motvilje mot å gjøre de påkrevde langsiktige investeringene i sikkerhetskritisk arbeid. Entreprenørenes kompetanse er helt avgjørende; Statistikk viser at de fleste ulykker kan tilskrives manglende kompetanse. Dette viser hvor viktig det er å revidere og kvalitetssikre leverandørene.

Hvordan er dagens situasjon?

Til tross for utfordringene de siste par årene, tror jeg at Achilles FPAL og resten av bransjen har gode muligheter til å bidra til at den britiske kontinentalsokkelen fortsatt kan være en viktig arbeidsplass, både for datteren min og for datterdatteren min 20 år frem i tid. Den går en lys fremtid i møte!

Slik jeg ser det, er forholdene i ferd med å stabilisere seg igjen. Dagens oljepriser gjør det mulig for operatørene å drive lønnsomt, noe som kommer leverandørkjeden til gode i form av kontraktsmuligheter.

Både Shell og BP har bekreftet at de fortsatt vil satse på Nordsjøen. BP har som mål å doble nordsjøproduksjonen, mens Shell investerer stort i Penguins-feltet. Nyere konkurrenter i Nordsjøen omfatter store aktører som Equinor med det spennende Mariner-feltet, og Chrysaor, som har lagt ut GBP 3,8 milliarder for å puste nytt liv i tidligere Shell-eiendeler.

Et blikk på fremtiden

Det er flott å se at ting tar seg opp igjen i sektoren, men jeg tror de siste utfordringene har endret den betydelig. Selvsagt har det vært andre prissvingninger i løpet av de siste 20 årene, men effektene av den siste nedgangen kommer til å vare mye lenger. Det har ført til at hele industrien har blitt mer kostnadsbevisst, og jeg tror ikke at vi noen gang kommer tilbake til tidligere høykonjunktur. Dette er et vendepunkt for sektoren.

Tidligere var det ofte en tendens til å hente opp oljen og gassen så raskt som mulig for å sikre at prosjektene genererte penger så raskt som mulig, uavhengig av kostnadene knyttet til borehastighet og arbeidskraft. Høye oljepriser gjorde dette mulig i en lang periode. I fremtiden tror jeg imidlertid vi må bli mer kostnadsbevisste. Sikkerhets-, kvalitets- og opplæringsstandardene må forbli høye selv om oljeprisene er mye lavere, så det vil være nødvendig med en mer moderat tilnærming. Ikke minst med tanke på at 80 000 arbeidere i den aldrende arbeidsstyrken kommer til å pensjonere seg eller forlate sektoren innen 2035, og at det ifølge ennyere undersøkelse ser ut til å bli opprettet 40 000 nye jobber.

I tillegg er det klart at det fortsatt vil være fokus på gjennomsiktighet og på etisk drift i leverandørkjedene. Innkjøperne ønsker seg ikke tilbake til tiden da de hadde favorittleverandørene oppført i en svart bok. I stedet ønsker de å benytte et åpent marked og jobbe med innovative, fremsynte leverandører, som de kan finne ved hjelp av Achilles FPAL.

Teknologi er mye viktigere i dag enn det var for 20 år siden. Vi fortsetter å hjelpe nye leverandører inn på markedet, og vi kommer til å fortsette å tilpasse oss for å oppfylle kundenes behov. Her er noen av endringene vi har gjort i Achilles FPAL de siste årene: Lagt til informasjon om Modern Slavery Act 2015 (loven om moderne slaveri fra 2015), samt retningslinjer mot bestikkelser og korrupsjon, som nå vektlegges mye mer på grunn av kravene til samsvar.

Vi har også endret omfanget av revisjonene til å omfatte faktorer som kompetanse, noe som gjør dem mer relevante med tanke på kundenes krav. Sikkerhet vil fortsatt stå i fokus, og Achilles har med hell testet ut nye revisjoner i tråd med de nye IOGP-423-retningslinjene for entreprenører som samarbeider i et kontraktsmiljø. Denne tjenesten vil bli rullet ut til innkjøperne i løpet av de kommende månedene.

Achilles FPAL

Achilles FPAL styres fortsatt av en valgt styringskomité, som representerer innkjøpere, leverandører og ledende bransjeorganer. Styringskomiteen administrerer endringer i nettverket, godkjenner endringer og sørger for at plattformen holdes oppdatert. Styringskomiteen gir klare råd og veiledning – en oppgave som kommer til å være svært viktig når nettverket skal oppfylle innkjøpernes og leverandørenes skiftende krav det neste tiåret.

Generelt tror jeg at vi kommer til å oppleve en stabil oppgang i industrien, og at Achilles FPAL kommer til å spille en viktig rolle i så måte. Vi er definitivt klare for de neste 20 årene – det er det ingen tvil om.

Besøk nettsiden til Achilles FPAL-nettverket for å lese mer.

← Bransjeinnsikt