Kontaktskjema
ACHILLES LIVE 2017 – setter moderne slaveri på agendaen

Rapport

ACHILLES LIVE 2017 – setter moderne slaveri på agendaen

FEM TILTAK VIRKSOMHETER KAN IVERKSETTE UMIDDELBART FOR Å FORSTÅ OG ELIMINERE MODERNE SLAVERI I LEVERANDØRKJEDEN

Achilles, en ledende leverandør av løsninger innenfor leverandørrisikostyring, var vert for over 250 innkjøpere og leverandører fra forsynings-, jernbane- samt bygg- og anleggsbransjene på Achilles Live i London denne måneden.

Et viktig menneskerettighetsspørsmål som alle bransjer må ta stilling til, er hvordan de skal håndtere moderne slaveri i leverandørkjeden. Da hovedtaler Klára Skrivánková fra Anti-Slavery International snakket til delegatene, trakk hun frem noen viktige tiltak som virksomheter kan iverksette i dag, og som er virkningsfulle og enkle å gjennomføre.

 

    1. Anerkjenn problemet. Det er virkelig og eksisterer overalt. Det er organisasjonens ansvar å bevise, snarere enn å håpe, at det ikke finnes i deres leverandørkjede.

 

    1. Undersøk leverandørkjeden. Virksomheter må identifisere de svake leddene og forhøre seg om eventuell manglende informasjon. Synlighet og åpenhet er nøkkelen til å øke forståelsen for risikoen i leverandørkjeden.

 

    1. Sørg for å eie løsningen. Organisasjoner må sikre at policyer og nøye formulerte etiske retningslinjer formidles gjennom hele leverandørkjeden. De har et ansvar for å innarbeide god praksis og effektive policyer i hele virksomheten.

 

    1. Samarbeid for å skape endring. Når virksomheter samarbeider i hele leverandørkjeden, er det enklere å bli hørt og i fellesskap drive frem reform.

 

    1. Skap dialog om spørsmålet. Organisasjoner må ta ansvar som handler om mer enn bare å legge ut en erklæring om moderne slaveri på nettstedet. Det er et spørsmål som hører til på møteagendaer og i samtaler mellom leverandører, og det er en grunn til å bli kjent med arbeidsstyrken.

 

Et komplekst nett av globale leverandørkjeder gjør det vanskelig å synliggjøre moderne slaveri. Men engasjementet til innkjøperne og leverandørene på Achilles Live viste at det er et sterkt ønske om mer informasjon, klare retningslinjer og kunnskap om hvordan man går videre.

I hovedinnlegget på Achilles Live sa Klára Skrivánková: «Det vil bli helt avgjørende å forstå den fungerende praksisen i alle bransjer. Behørig aktsomhet (due diligence) bør innarbeides i alle forretningsområder og sette referanseverdier og standarder i hele leverandørkjeden.»

«Organisasjoner som allerede oppfyller alle krav, må nå være proaktive og åpne ved å dokumentere arbeidsforholdene i alle deler av virksomheten, og de som ikke gjør det, må begynne. Virksomheter må velge å bli en del av løsningen og fjerne seg fra dem som er en del av problemet.»

I April 2017 lanserte Achilles Labour Practises Audit, som gjør det mulig for virksomheter å få innsyn i og større forståelse for arbeidsforholdene i sin egen organisasjon og i leverandørkjeden. Takket være revisjonen kan de undersøke tre spesifikke aspekter ved dette kompliserte regelverksområdet grundig: medarbeiderengasjement, etterlevelse av krav knyttet til personalmapper og styringssystemer. Produktet supplerer det sentrale revisjonstilbudet fra Achilles.

Jay Katzen, administrerende direktør i Achilles, sier: «Vi streber etter å utrydde moderne slaveri ved å samarbeide tett med innkjøpere og leverandører. Vi lanserte nylig Labour Practise Audit, som gjør det mulig for innkjøperne og leverandørene våre å få innsyn i og større forståelse for arbeidsforholdene i sin egen organisasjon og i leverandørkjeden.»

«Sammen må vi strebe etter å avvikle det moderne slaveriet. Det er vårt moralske og etiske ansvar å samarbeide om å fjerne dette problemet helt. Det burde ikke være et alternativ, men snarere et mandat, ettersom det er et av vår tids viktigste menneskerettighetsspørsmål.»

← Rapport