Komma i kontakt
Datavalidering och digitalisering: förändrade leverantörskedjor

Artikel, Artikel

Datavalidering och digitalisering: förändrade leverantörskedjor

Digitalisering förändrar leverantörskedjorna över hela världen radikalt. Ny teknik gör etablerade procedurer föråldrade och möjliggör nya sätt att samarbeta och fatta beslut. Den här trenden påverkar de flesta sektorer avsevärt allt eftersom företag börjar utnyttja teknik för att få ett konkurrensövertag och öka produktiviteten.

Digitalisering är ett måste, oavsett vilka dina mål är. Gapet ökar mellan företag som på ett effektivt sätt digitaliserar leverantörskedjan och de som inte gör det. Men hur kan inköpare få ut mesta möjliga av digitaliseringen?

Allt står och faller med dina data
Lättillgängliga data krävs när leverantörskedjan ska digitaliseras. Under de senaste åren har företagen försökt samla in så stora mängder data som möjligt. I vissa fall har det lett till komplicerade processer som faktiskt gör det svårare att få fram värdefull information.

Om du inte kan få en tydlig bild av hur leverantörskedjorna fungerar är det svårt att bedöma effekterna av en digitalisering. Bra datavalidering ger dig en god överblick över alla delar av verksamheten och visar hur de fungerar i praktiken.

Leverantörskedjor inom tillverkning och stordata
Tillverkare har under de senaste åren gått in stort för sakernas internet (IoT). Industrin spenderade 189 miljarder USD på IoT-lösningar under 2018 för att hantera data och förbättra i stort sett alla delar av leverantörskedjan inom tillverkning. Digitalisering effektiviserar och förbättrar processer, från tillgångsförvaltning och utrustningsunderhåll till kvalitetssäkring och avfallsminskning.

AI och maskininlärning hjälper tillverkare och deras leverantörer med datavalidering och tar fram information som kan användas för beslutsfattande. Det är i synnerhet produktionskapaciteten som ökar och kostnaderna som minskar tack vare effektiv användning av material. Digitalisering av leverantörskedjan hjälper tillverkningsindustrin att övergå till tillverkning som tjänst där flexibilitet och anpassning prioriteras.

Högre produktivitet och lägre kostnader
Leverantörskedjan inom den petrokemiska industrin är ett exempel på en sektor som tacklar utmaningarna med hjälp av ny teknik. Utmaningarna är bland annat högre priser och hårdare konkurrens och där kan digitaliseringen öka produktiviteten och leda till bättre kostnadskontroll.

Genom att spåra utrustningar som containrar, ventiler och pumpar kan operatörer utnyttja sina tillgångar bättre, minska administrationen, höja kvaliteten och göra transporterna tillförlitligare. Vissa operatörer börjar introducera självkörande lastbilar på arbetsplatserna och drönare används i allt större grad för anläggningsinspektioner.

Dra nytta av digitaliseringen
När digitaliseringen av leverantörskedjan sköts och implementeras på rätt sätt kan det skapa mervärde i leverantörskedjorna inom alla sektorer.

”Leverantörskedjan måste idag vara uppkopplad och hanteras helt digitalt, från förkvalificering av leverantörer till lösningar som crowdsourcing och Source-2-Pay”, säger Javier Caravantes, medlem av Achilles Ambassadors Board och tidigare inköpskonsult för petrokemiföretag som Naturgy och Cepsa.

”Företag som inte hänger med kommer inte bara att förlora mot sina direkta konkurrenter. De kommer även att hotas av mindre, mer anpassningsbara startup-företag som inser nyttan med digitaliseringen och som utmanar den ekonomiska styrkan hos traditionellt styrda företag.”

Våra nätverk hjälper inköpare och leverantörer att få tillgång till den typ av lättillgängliga data som krävs samt skapar en kultur med digital innovation där bästa praxis kan delas.

Leverantörskedjorna förändras inom alla sektorer över hela världen. Digitalisering kan även medföra förändringar inom alla delar av din verksamhet. Företag som anpassar sig och aktivt utnyttjar förändringarna för att omvandla sin verksamhet kommer att ha ett konkurrensövertag.

← Artikel