Komma i kontakt
Smart teknik: gjord i [okänd]

Branschinsikter

Smart teknik: gjord i [okänd]

Explosionen av produkter som använder artificiell intelligens, anslutna apparater och Internet of Things skapar en enorm möjlighet för företag överallt. Resultatet är att tillverkare samarbetar med företag från många olika lagstiftande regimer runt om i världen. Så hur kan du då vara säker på att alla följer alla regler och standarder?

Internet of Things (IoT) finns överallt. På arbetsplatsen, i affärerna, i hemmen (och även i trädgårdarna), i bilarna, runt handlederna och i bagaget. Och det här är bara början.

Redan nu kan man knappast undkomma intelligenta apparater. Och det går det definitivt inte att undkomma den affärsmöjlighet som IoT utgör för tusentals entreprenörer och företag världen runt.
Utvecklingen går otroligt snabbt. På årets CES-mässa i Las Vegas, som kallar sig den ”globala plattformen för innovation”, lanserades ett uppbåd av nya artificiell intelligens-drivna produkter – allt från robothundar för de som bor i lägenhet till badrumsspeglar som läser upp nyheterna.

Globala jättar: inte hela bilden

En dag kommer några av dessa produkter att användas överallt, medan andra är helt bortglömda. Men just nu har de en viktig sak gemensamt – det stora flertalet bygger på globala teknikägare vars namn är så kända att det skapar en säkerhetskänsla rörande deras leverantörskedjas integritet.

Men det borde inte vara fallet.

Verkligheten är mycket mer komplicerad. Hi-tech-leverantörskedjor omfattar ofta många olika företag som faller under olika lagstiftningar världen runt, och det gör det svårt att garantera efterlevnad.

I själva verket kan det finnas många företag som du vet väldigt lite om. Och det finns en verklig risk för att några av dem har långt kvar till att efterleva alla relevanta förvaltningsnormer.

12 procent. Det är andelen registrerade leverantörer i Achilles kraft- och tekniknätverk som för närvarande saknar en dokumenterad arbetsmiljöpolicy. Tänk om det företaget är en viktig aktör i din leverantörskedja? Och tänk om deras överträdelser identifieras?

En enda regelöverträdelse medför inte bara den omedelbara utmaningen i att hitta alternativa lösningar, utan även den mindre påtagliga effekten på företagets rykte och trovärdighet på marknadsplatsen.

Och låt oss inte glömma att säkerhetsöverträdelser kan få allvarliga affärskonsekvenser – höga böter är normalt, och kostnaderna kanske inte täcks av försäkringar. Det finns också risk för fängelsestraff vid allvarligare brott.

Dessutom har garanterande av arbetarnas välmående inte bara positiva effekter för företagets rykte, utan kan även öka produktiviteten och lönsamheten i leverantörskedjan. I den här Financial Times-artikeln skildras fördelarna med att skydda personalens välfärd i globala leverantörskedjor.

Men det finns enkla sätt att se till att alla dina leverantörer följer alla regler.

Så garanteras regelefterlevnad

Ett sätt är att vara medlem i Achilles Industrial Manufacturing-nätverk. Verksamheter inom automatisering, elektronik och industriteknik i hela världen inkluderas och ett helt öppet sätt att utvärdera leverantörernas kompetens, kostnader och efterlevnad tillhandahålls.

Det här görs på två sätt. För det första fyller alla leverantörer i ett utförligt prekvalificeringsformulär som täcker många sidor av regelefterlevnad, från miljö och CSR (företags samhällsansvar) till arbetsmiljö, etiskt ansvar och materialöverensstämmelse.

Achilles kontrollerar sedan all informations riktighet och fullständighet.

För det andra utföra Achilles revisioner av leverantörers ledningssystem, vilket garanterar att de också följer erkända standarder inom samma kategorier.

Och fördelarna är tydliga: större visshet och förtroende rörande nivåer av regelefterlevnad i din leverantörskedja minskar radikalt hot mot rykte och innebär många nya kompetenser i dina inköpsprocesser.

Använda förtroende som en gaspedal

Dessutom, tillsammans skapar dessa fördelar konkurrensfördel. Att ha förtroende betyder att du kan handla snabbt – och på få affärsområden går det fortare än i de anslutna apparaternas värld.
Vem vet vilka underverk som kommer att visas upp på CES 2019?

En sak är säker – de tillverkare som har totalt förtroende för varje länk i sina leverantörskedjor har redan ett försprång.

← Branschinsikter