Kontaktskjema
Tingenes internett er overalt

Bransjeinnsikt

Tingenes internett er overalt

Smart-teknologi: produsert i [ukjent]

Den store økningen i produkter som bruker kunstig intelligens (AI), tilkoblede enheter og tingenes internett (IoT), skaper enorme muligheter for virksomheter verden over. Som resultat vil produsenter være knyttet opp mot selskaper underlagt forskjellige styresett og regelverk. Hvordan kan du da forsikre deg om at alle opererer i samsvar med alle regler og standarder?

Tingenes internett er overalt. På arbeidsplassen, i handlesentre, i hjemmet (og selv i hagen), i bilen, rundt håndleddene våre og i bagasjen vår. Og dette er bare begynnelsen.

Det er allerede nesten umulig å unngå intelligente enheter. Og det er helt klart at IoT representerer store forretningsmuligheter for utallige gründere og foretak over hele verden.

Fremskrittene skjer i et utrolig tempo. Årets CES-utstilling i Las Vegas, som kaller seg den «globale plattformen for innovasjon», introduserte et enormt spekter av nye produkter drevet av kunstig intelligens – fra robothunder for de som bor i leilighet, til baderomsspeil som leser opp nyheter.

Globale giganter: ikke hele historien

En dag vil enkelte av disse produktene være i bruk overalt, mens andre vil være helt glemt. Akkurat nå har de imidlertid én viktig fellesnevner – hoveddelen er basert på globale teknologieiere som vi er fortrolige med og som skaper trygghetsfølelse når det gjelder leverandørkjedens integritet.

Men dette er en falsk trygghet.

Virkeligheten er nemlig langt mer komplisert. Leverandørkjeder innen høyteknologi består ofte av mange ulike selskaper som er underlagt forskjellige regelverk verden over – og dette gjør det vanskelig å sikre samsvar.

Faktisk kan det finnes mange selskaper du vet svært lite om. Og det er svært stor risiko for at enkelte av disse ikke er i nærheten av samsvar med alle relevante lovbestemte standarder.

12 %. Det er prosentandelen av selskaper registrert i Achilles Power and Tech-nettverket som for øyeblikket ikke har dokumenterte retningslinjer for HMS. Hva om et slikt selskap var en viktig aktør i din leverandørkjede? Og hva om det ble identifisert et brudd fra dette selskapets side?

Ett enkelt tilfelle av mangel på samsvar medfører ikke bare en umiddelbar utfordring med å finne alternative løsninger, men også en mindre konkret virkning på virksomhetens omdømme og troverdighet i markedet.

Og la oss ikke glemme at HMS-relaterte brudd kan få alvorlige forretningsmessige konsekvenser. Store bøter er vanlig, og det er ikke sikkert at bedriftsforsikringen dekker utgiftene. Mer alvorlige brudd kan til og med medføre fengselsstraff.
Videre er det selvsagt også viktig å sørge for at ansattes velferd har positive virkninger, både når det gjelder selskapets omdømme og som en vei til økt produktivitet og lønnsomhet i leverandørkjeden. I denne artikkelen fra Financial Times beskrives fordelene ved å beskytte stabens velferd i globale leverandørkjeder.

Men det finnes enkle metoder for å sikre at alle leverandørene dine oppfyller samsvarsplikten.

Hvordan sikre samsvar

En av dem er å være medlem av Achilles Industrial Manufacturing-nettverket. Det omfatter virksomheter fra hele verden innen automatisering, elektronikk og industriell teknologi, og gir deg en fullstendig gjennomsiktig prosess der du kan vurdere kompetansen, kostnadene og samsvarsnivået til leverandørene.

Dette gjøres på to måter. For det første vil alle leverandører, som del av sin forhåndskvalifisering, fylle ut et detaljert spørreskjema som dekker et bredt samsvarsområde – fra miljø og samfunnsansvar til helse og sikkerhet, etisk ansvar og samsvar med hensyn til materialer.

Achilles sjekker deretter at opplysningene er nøyaktige og fullstendige.

For det andre kan Achilles utføre revisjon av leverandørers styringssystemer for å sikre at også de etterkommer anerkjente standarder i de samme kategoriene.

Fordelene er klare: økt sikkerhet og tillit til samsvarsnivåer i leverandørkjeden, radikalt lavere risiko for omdømmetap, samt effektivisering av flere faser i anskaffelsesprosessen.

Bruk av tillit som akselerator

Samlet sett gir disse fordelene deg dessuten en konkurransefordel. De gir deg tryggheten du trenger for å handle raskt – og det er få forretningsområder som beveger seg raskere enn universet av tilkoblede enheter.

Hvem vet hvilke fantastiske nyskapninger som vil bli vist frem under CES 2019?

Én ting er sikkert – de produsentene som har full tillit til hvert ledd av leverandørkjeden, har allerede et forsprang.

 

← Bransjeinnsikt