Kontaktskjema
Datavalidering og digitalisering revolusjonerer leverandørkjedene

Artikkel, Artikkel

Datavalidering og digitalisering revolusjonerer leverandørkjedene

Digitalisering endrer leverandørkjedene over hele verden radikalt. Nye teknologier drar etablert praksis opp med røttene og introduserer nye måter å samarbeide og ta beslutninger på. Denne trenden har stor innvirkning på de fleste sektorer, da selskaper kan bruke teknologi til å oppnå konkurransefortrinn og øke effektiviteten.

Uansett hvilket mål du har, kommer du ikke unna digitaliseringen. Avstanden mellom selskaper som innfører digitalisering i leverandørkjeden på en effektiv måte, og de som ikke gjør det, blir større. Så hvordan kan innkjøpere få mest mulig ut av digitaliseringen?

Du blir ikke bedre enn dataene dine
Å innføre digitalisering i leverandørkjeden på en effektiv måte krever rene data. I de senere år har selskaper prøvd å hente inn så mye data som mulig. I enkelte tilfeller har dette ført til overkompliserte prosesser som faktisk hemmer muligheten til å produsere innsikt som kan brukes til noe.

Hvis du ikke kan danne deg et klart bilde av hvordan leverandørkjedene dine driver, vil oppgaven med å se effekten av digitaliseringen være vanskelig. God datavalidering knytter deg til alle deler av virksomheten og viser akkurat hvordan de jobber fra dag til dag.

Leverandørkjeder i produksjonsindustrien og stordata
Produsenter har tatt i bruk tingenes internett (IoT) på en omfattende måte de senere årene. I 2018 brukte industrien USD 189 milliarder på IoT-løsninger for å få hjelp til å utnytte data, noe som bidro til å styrke nesten hver eneste del av leverandørkjeden i produksjonsindustrien. Digitalisering handler om å strømlinjeforme og forbedre prosesser – fra kapitalforvaltning og vedlikehold av utstyr til kvalitetskontroll og avfallsreduksjon.

Innføringen av kunstig intelligens og maskinlæring hjelper produsenter og leverandører med datavalidering og genererer innsikt som kan få praktisk nytte. Særlig produksjonskapasiteten øker, mens kostnadene reduseres gjennom mer effektiv bruk av materialer. Digitalisering av leverandørkjeden hjelper produksjonsindustrien med å gå over til en «produksjon-som-tjeneste»-modell som prioriterer fleksibilitet og tilpassing.

Høyere effektivitet, lavere kostnader
Den petrokjemiske industrien er et eksempel på en sektor som takler teknologiske utfordringer. For leverandørene, som er presset av høye priser og tøff konkurranse, bidrar digitaliseringen til å øke effektiviteten og forbedre kostnadsstyringen.

Takket være muligheten til å spore utstyr som containere, ventiler og pumper, kan operatører utnytte ressursene sine bedre og redusere den administrative byrden. I tillegg kan de kontrollere påliteligheten og kvaliteten av forsendelsene. Enkelte operatører har til og med begynt å innføre selvkjørende lastebiler på anleggene sine, og droner brukes oftere og oftere til å inspisere anlegg.

Slippe løs digitaliseringen
Når digitaliseringen av leverandørkjeden styres og gjennomføres på en ordentlig måte, kan den tilføre betydelig verdi til leverandørkjeder i alle sektorer.

«I dag må styringen av leverandørkjeden – fra kvalifisering av leverandører til løsninger som nettdugnad og integrert ‘source to pay’ – være helt digital og tilkoblet», sier Javier Caravantes, styremedlem i Achilles Ambassadors og tidligere innkjøpsrådgiver for petrokjemiske selskaper som Naturgy og Cepsa.

«Selskaper som ikke klarer å holde tritt, står ikke bare i fare for å miste de direkte konkurrentene av syne, men også mindre, mer fleksible, nyetablerte bedrifter. Disse forstår gjerne styrken ved digitaliseringen og utfordrer den økonomiske robustheten til tradisjonelt styrte virksomheter.»

Nettverkene våre hjelper ikke bare leverandører med å få tilgang til den typen rene data de trenger for å drive effektivt – de bidrar også til å fremme kulturer preget av digital nyskapning og utveksling av beste praksis.

Leverandørkjeder er i endring i alle sektorer og i alle verdenshjørner. Digitaliseringen kan også innføre endringer i alle aspekter ved driften. Selskaper som tar i bruk disse endringene og bruker dem aktivt til å forvandle virksomheten, vil ha et konkurransefortrinn.

← Artikkel