Komma i kontakt
Vi firar 30 år av kunskap, innovation och framgång inom Nordsjöolja

Artikel, Artikel

Vi firar 30 år av kunskap, innovation och framgång inom Nordsjöolja

De senaste 30 åren har varit en tid av stora förändringar för oljeindustrin i Nordsjön. En gång i tiden dominerades sektorn av jättar som BP och Shell, men med många nykomlingar har den har blivit alltmer fragmenterad. Ställd inför de senaste årens konjunkturnedgång har oljeindustrin i Storbritannien stabiliserats, samtidigt har man i Norge sett ett uppsving i både produktion och inkomster tack vare en rad innovativa åtgärder.

De här förändringarna betonar hur viktigt det är att skapa och upprätthålla de rätta relationerna mellan inköpare och leverantörer. Nätverk som FPAL, som etablerades 1996, har spelat en avgörande roll i att sektorn har kunnat växa och anpassa sig i en komplex och dynamisk affärsmiljö.

Och eftersom nätverk är den bästa lösningen när man arbetar med leverantörskedjor i Nordsjön står de inför en spännande tid.

Övervinna utmaningar

Nätverken FPAL och Achilles JQS består av över 6 000 leverantörer från över 50 länder. Under de senaste 30 åren har nätverket skapat leverantörskedjor som har fått stå emot stora påfrestningar.

Olje- och gassektorn är alltid föremål för prissvängningar. År 2016 föll priset per fat från 110 dollar till under 30 dollar. Det innebar stora påfrestningar för leverantörer, operatörer, inköpare och entreprenörer. I FPAL minskade antalet registrerade leverantörer kraftigt när företag gick i konkurs och antalet möjligheter till kontrakt minskade. Genom att hjälpa inköpare och leverantörer att samarbeta för att minska kostnader och öka effektiviteten är en stor majoritet av våra medlemmar fortfarande verksamma idag.

Även hälsa och säkerhet har blivit allt viktigare. Trettio år efter Piper Alpha-katastrofen finns det fortfarande många utmaningar på grund av en åldrande infrastruktur och de senaste årens minskade investeringar. Våra nätverk bygger på revision och garantier från leverantörer och entreprenörer som innebär att hela leverantörskedjor kan fungera effektivt i en anda av förtroende.

Vägen framåt

Achilles FPAL och Achilles JQS kommer även fortsättningsvis att vara centrala för att lyckas inom olje- och gasindustrin i Nordsjön. Genom att hjälpa inköpare och leverantörer till ett effektivt samarbete skapar vi bättre leverantörskedjor som ger starkare resultat åt alla inblandade inklusive slutkunden.

Efterhand som oljeindustrin i Nordsjön återhämtar sig från de senaste årens nedgång kommer företag troligen att öka investeringarna, höja produktionen och anställa nya medarbetare. Inköpsorganisationer och leverantörer som är medlemmar i våra nätverk kommer att försöka öka sin effektivitet och se sig om efter fler samarbeten.

Innovation

Vi hjälper inköpare att initiera arbetsrelationer med den typ av leverantörer som de önskar, och tack vare vår revisions- och kvalificeringsprocess kan de vara säkra på sin potentiella partners kompetens. Våra nätverk gör det lättare för etablerade företag att diversifiera sina leverantörskedjor och samtidigt tillföra innovation och nytänkande i verksamheten. Framgångarna i Norge visar att innovation är nyckeln till att lyckas på en så komplex och dynamisk marknad som Nordsjön.

Öka synligheten

För leverantörer krävs mycket jobb för att ta sig in på etablerade marknader. Eller rättare sagt, så var det förr i tiden. Våra nätverk är utformade för att öka leverantörers synlighet så att de uppmärksammas av rätt personer. Achilles JQS-nätverk består för närvarande av över 3 600 leverantörer och 77 inköpsorganisationer. Flera av de här inköparna har Achilles JQS som sitt främsta verktyg för att hitta leverantörer till nya projekt.

Öppenhet

Vi arbetar aktivt för att minska risken i de leverantörskedjor som vi hjälper till att utveckla. För att gå med i våra nätverk måste leverantörer genomföra en registreringsprocess som garanterar att de uppfyller all nödvändig lagstiftning.

Under de senaste 30 åren har vi byggt upp en rik kunskapsbank och fått en enorm erfarenhet av att hjälpa inköpare att hantera sina leverantörskedjor inom olje- och gasindustrin. Vi är övertygade att de kommande 30 åren blir lika produktiva.

← Artikel