Kontaktskjema
Vi feirer 30 år med innsikt, innovasjon og suksess i Nordsjø-olje

Artikkel, Artikkel

Vi feirer 30 år med innsikt, innovasjon og suksess i Nordsjø-olje

De siste 30 årene har en vært en periode med intense endringer for oljeindustrien i Nordsjøen. Sektoren, som en gang var fullstendig dominert av giganter som BP og Shell, har blitt mer fragmentert med mange nykommere. I de senere årene har den britiske oljeindustrien stabilisert seg som følge av den økonomiske nedgangen, mens det i Norge har vært en økning i produksjon og inntekter på grunn av nyskapende politikk.

Disse endringene har fremhevet hvor viktig det er å etablere og opprettholde de rette relasjonene mellom innkjøpere og leverandører. Nettverk som FPAL, som vi etablerte i 1996, har spilt en viktig rolle i å hjelpe sektoren med å vokse og tilpasse seg et sammensatt og dynamisk forretningsmiljø.

Nettverket, den beste løsningen for å styre leverandørkjeder i Nordsjøen, går spennende tider i møte.

Vi overvinner utfordringer

FPAL- og Achilles JQS-nettverkene består av over 6000 leverandører fra over 50 land. I løpet av de siste 30 årene har nettverkene etablert leverandørkjeder som har måttet stå imot betydelig press.

Olje- og gassektoren er alltid utsatt for prissvingninger. I 2016 falt prisen på et fat fra USD 110 til under USD 30. Dette satte leverandører, operatører, innkjøpere og entreprenører på en hard prøve. I FPAL-nettverket falt antall registrerte leverandører kraftig ettersom selskaper gikk konkurs og det var færre kontraktsmuligheter tilgjengelig. Men ved å hjelpe innkjøpere og leverandører med å samarbeide om kostnadsreduksjoner og økt effektivitet er flertallet av medlemmene våre fortsatt virksomme dag.

Helse og sikkerhet har også blitt stadig viktigere. 30 år etter Piper Alpha-ulykken er det fortsatt mange utfordringer forbundet med en aldrende infrastruktur og nedgangen i investeringene de siste årene. Nettverkene våre er bygget med utgangspunkt i revisjon og kvalitetssikring av leverandører og entreprenører, noe som bidrar til at hele leverandørkjeder driver trygt.

Vi staker ut kursen

Achilles FPAL og Achilles JQS vil fortsatt stå i sentrum for endringene som fremmer suksess i Nordsjøen. Ved å hjelpe innkjøpere og leverandører med å samarbeide effektivt skaper vi bedre leverandørkjeder som gir bedre resultater for alle parter, inkludert sluttkundene.

Etter hvert som oljeindustrien i Nordsjøen kommer seg etter nedgangen de siste par årene, vil selskaper antakelig investere mer, øke produksjonen og hente inn nye arbeidere. I tiden fremover vil innkjøpsorganisasjonene og leverandørene som er en del av nettverkene våre, være ute etter å øke effektiviteten og samarbeidet.

Innovasjon

Vi hjelper innkjøpere med å inngå gode samarbeidsrelasjoner med de leverandørene de ønsker, og revisjons- og kvalifiseringsprosessene våre betyr at de kan være trygge på kvalifikasjonene til potensielle partnere. Nettverkene våre gjør det enklere for etablerte selskaper å diversifisere leverandørkjedene og tilføre driften innovasjon og nye tanker. Som den siste fremgangen i Norge har vist, er innovasjon nøkkelen til suksess i et marked som er så komplisert og dynamisk som Nordsjøen.

Økt synlighet

Det er svært krevende for leverandører å få innpass i et etablert marked. Eller det pleide i alle fall å være det. Nettverkene våre er utformet for å øke synligheten til leverandørene slik at menneskene som betyr noe, får øye på dem. Achilles JQS-nettverket har for øyeblikket over 3600 leverandører og 77 innkjøpsorganisasjoner. Mange av disse innkjøperne bruker Achilles JQS som det primære verktøyet for å finne leverandører til nye prosjekter.

Gjennomsiktighet

Vi reduserer aktivt risikoen i leverandørkjedene vi bidrar til å fremme. For å bli med i nettverkene våre må leverandørene gå gjennom en registrering som sikrer at de overholder alle nødvendige forskrifter til punkt og prikke.

I løpet av de siste 30 årene har vi bygget opp rikelig med kunnskap og erfaring ved å hjelpe innkjøpere med å styre leverandørkjedene i olje- og gassindustrien. Vi er sikre på at de neste 30 årene vil bli akkurat like produktive.

← Artikkel