Kontaktskjema
Ta del i den nordiske olje- og gassoppgangen

Bransjeinnsikt

Ta del i den nordiske olje- og gassoppgangen

En sak har alltid to sider – så også med oljen og gassen i Nordsjøen. På den ene siden har vi Storbritannia, hvor industrien er i ferd med å stabilisere seg etter den økonomiske nedgangen. På den andre siden har vi det fremgangsrike nordiske området, hvor særlig Norge høster fruktene av nyskapende politikk. Hvordan kan leverandørene utnytte mulighetene i den nordiske olje- og gassektoren?

Et oppsiktsvekkende faktum oppsummerer den bemerkelsesverdige suksessen til den nordiske olje- og gassindustrien.

I 2016 kostet faktisk Storbritannias nordsjøolje og -gass landets myndigheter GBP 396 millioner (netto av betalt skatt). Men bare ett år senere forventet Norge å få inn GBP 16,4 milliarder i nettoinntekter fra olje- og gassaktivitetene i Nordsjøen de siste 12 månedene.

Denne enorme forskjellen belyser hvor viktig Norges olje- og gassindustri er for landets relativt lille befolkning på 5,35 millioner mennesker. Listen legges virkelig høyt; Olje- og gassindustrien er landets største industri og står for rundt halvparten av landets totale eksport, og den gjør Norge til verdens tredje største produsent av gass og den åttende største produsenten av råolje. Please insert references as in the English version

Produksjonen fortsetter å øke

Nesten 60 år etter at industrien så dagens lys er det anslått at bare 45 % av de utvinnbare ressursene (Norwegian Petroleum) på landets kontinentalsokkel er produsert og solgt (for til sammen rundt USD 1 trillion) så langt.

I 2017 økte den totale produksjonen for fjerde år på rad til omlag 236 millioner Sm³ oljeekvivalenter, og gassalget satte ny rekord. Vender vi blikket fremover, forventes det at oljeekvivalentene vil øke fra 4,07 millioner fat i 2018 til 4,41 millioner fat innen 2022.

Men selv med så høye produksjonsnivåer er reservene fortsatt store nok til at aktivitetsnivået kan forbli høyt de neste 50 årene.

Kontinuerlig innovasjon

Ikke overraskende har landets myndigheter skapt et miljø hvor industrien kan blomstre. Dette drives frem av et positivt skatteregime, et proaktivt nasjonalt oljedirektorat og et fokus på å legge til rette for kontinuerlig innovasjon for å utvikle letearbeidet og teknologien.

Det er heller ingen overraskelse at mulighetene i den nordiske olje- og gassektoren er ekstremt interessante for leverandører som ønsker å finne og benytte seg av nye forretningsmuligheter på et så pulserende og fremgangsrikt forretningsområde, som får så god støtte.

Økt synlighet

For å kunne benytte seg av disse mulighetene må leverandørene først bli mer synlige blant viktige innkjøpere i industrien. Achilles JQS har over 28 års erfaring i den nordiske olje- og gassindustrien. Rundt 3600 leverandører bruker for øyeblikket nettverket, som er det ledende bransjeinitiativet for prekvalifisering av leverandører i den nordiske industrien. Dette gir Achilles JQS stor troverdighet og tillit blant de 90 innkjøpsorganisasjonene – hovedsakelig fra Norge og Danmark – som bruker nettverket for å få den beste og mest komplette oversikten over leverandørmarkedet.

Faktum er at mange av disse innkjøperne, inkludert oljeselskaper og store EPC-selskaper (Engineering, Procurement, Construction), bruker Achilles JQS som det primære verktøyet for å finne leverandører til prosjektene sine.

Ikke nok med det – mange stiller også krav om at leverandørene må være registrert og verifisert i Achilles JQS før de blir vurdert som aktuelle for prosjekter.

Samsvar garantert

Det er en veldig viktig grunn til dette. Ved å være i systemet viser leverandørene at de har vært gjennom en grundig registreringsprosess som fornyes regelmessig, og som sikrer at de overholder alle aktuelle forskrifter.

Dette alene er en viktig faktor når det gjelder å redusere leverandørrisikoen for innkjøperne.

I tillegg er det svært lett for leverandørene å gi innkjøpere tilgang til informasjon om selskapet og selskapets kompetanse og kapasitet. Leverandørene kan sørge for at all forretningskritisk støttedokumentasjon, inkludert sertifikater og retningslinjer, ligger på ett enkelt og sikkert sted.

Registrer dere

Som prekvalifisert leverandør i Achilles JQS får dere mulighet til å fortelle innkjøperne om selskapet deres. Registrering i nettverket gir dere også umiddelbar troverdighet og gjør det mulig raskt å omgå de barrierene som mange innkjøpere har innført for leverandører som ikke er kvalifisert i Achilles JQS.

Ta en prat med Achilles, så hjelper vi dere med å bli en aktør i den nordiske olje- og gassindustrien.

← Bransjeinnsikt