Komma i kontakt
Hur ser en ansvarsfull inköpare ut?

Branschinsikter

Hur ser en ansvarsfull inköpare ut?

 

I dag är miljömedvetenhet och hållbarhet oerhört viktigt i upphandlingsprocessen, och företag runtom i världen fokuserar på dessa principer.

Skanska är ett av många företag som har upprättat en policy för hållbar upphandling. ”Hållbar upphandling är inköp av produkter och tjänster med hänsyn tagen till miljömässiga, sociala och etiska aspekter under produktens eller tjänstens hela livscykel”, skriver organisationen. ”På Skanska betraktar vi detta som en avgörande och effektiv affärspraxis som är integrerad i sättet vi arbetar på. Den hjälper oss att fatta välgrundade och avvägda beslut när vi upphandlar produkter och tjänster som behövs för våra projekt.”

”Skanska gör bara affärer med ansvarsfulla leverantörer och underleverantörer som har förståelse för vad som kännetecknar produkterna, materialen och tjänsterna de erbjuder, och som inser att de har ett ansvar för att skydda miljön och främja goda relationer med medarbetare och lokala samhällen.”

När företaget utmanades av en kund att minska kostnaderna för ett projekt med 18 procent ledde det till en mer hållbar leverantörskedja. Genom att flytta tillverkningen utanför byggplatsen skapades inget avfall, byggtiden reducerades med 95 procent, en fabrikstestad lösning levererades och lokalmiljön och samhället påverkades mindre.

Det är viktigt att arbeta med leverantörer som är ISO 14001-certifierade eller som har uppnått en motsvarande certifiering, som till exempel CEMARS från Achilles.

På Achilles kan vi validera viktiga riskområden, inklusive hälsa och säkerhet, hos leverantörer genom våra revisioner. Vi kan hjälpa er att ta ansvar genom att validera leverantörernas kapacitet, kompetens samt deras efterlevnad av relevanta kriterier i branschen.

”Det är ett trist faktum att vi i dagens moderna värld fortfarande talar om slaveri”, skriver Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS) i en blogg.

Ansvarsfulla inköpare får full insyn i leverantörskedjan genom att kartlägga den och följa strikta riktlinjer för företagens samhällsansvar. Därigenom säkerställs att de bara samarbetar med företag som kan visa att det inte förekommer någon form av slaveri hos dem.

← Branschinsikter